Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výstavba střední školy v Zambii

Zdá se vám to dobrý nápad? Ano, myslím si, že je to dobrý nápad, pomáhat v místech, kde je pomocné ruky potřeba. A tady je potřeba nejenom pomocné ruky, ale i know-how, peněz, ale hlavně znalostí a zkušeností, které jsou v našich zeměpisných šířkách samozřejmostí. Je jasné, že všude tomu tak není. Spolek Přátel New Renato Community Society se pokouší tento stav změnit. Co o tom nápadu víme a co bylo, je a bude?

Seneca: „Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“

Spolek Přátelé New Renato Community Society

Spolek Přátelé New Renato Community Society vznikl za účelem podpory zambijské neziskové organizace New Renato Community Society. Rádi bychom pro New Renato Community Society zprostředkovávali kontakty, podělili se o know-how a v rámci možností přispěli na jejich rozvoj podporou duchovní a finanční.

Cíle spolku jsou:

 • Rozvojová pomoc na venkově ve středoafrické Zambii.
 • Partnerská spolupráce se zambijskou obecně prospěšnou společností New Renato Community Society.
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově.

Formy činnosti:

 • Podpora vlastních projektů obecně prospěšné společnosti New Renato Community Society směřujících k pozvednutí životní úrovně a soběstačnosti zambijských venkovanů prostřednictvím sdílení know-how, zprostředkovávání kontaktů a fundraisingu.
 • Pořádání přednášek a tvorba mediálních dokumentů, týkající se situace na zambijském venkově.
 • Spolupráce s jinými spolky poskytujícími rozvojovou pomoc.
 • Výroba a prodej dárkových a prezentačních předmětů a pořádání akcí za účelem fundraisingu.

Jednoduché schéma, naše neziskovka, která pomáhá tamní neziskovce. Původní snaha byla posunout zemi dále stran soběstačnosti a zvýšení životní úrovně. Záhy však organizace pochopila, že bude třeba začít od zcela fundamentálních věcí. Jako vždy je primární osvěta, bez které se nepohneme z místa. Základní školství zde existuje v různé podobě. Další stupně škol na úrovni středních a vyšších jsou zcela nedostačující. Zde se nabízela myšlenka pomoci střední školou ve „spádové oblasti“ na úrovni našeho kraje. Studovat i zde střední školu, znamená leckdy obrovské dojezdové vzdálenosti, drahé ubytování, složitou koordinaci. Leckdy bylo nutné pro žáky střední školy pracovat jeden rok a druhý studovat. To už pochopitelně vůbec nehovoříme o studiu v zahraničí.

Projekt, který postupně získával reálnější obrysy, prezentuje ucelený kampus s vlastním ubytováním a celkovou soběstačností. Architekt Jan Rosík nastínil určitou vizi po návštěvě Zambie v roce 2011. Další kroky daly celé věci spád. Končící stavař Petr Čanda nabídnul, že si vezme tento projekt jako diplomovou práci a místo do šuplíku ji využije neziskovka pro další stupeň celé vize. Skvělý krok kupředu, pro všechny zúčastněné. Tato práce bude po obhajobě využita pro účely realizace střední školy. Na ČVUT se bude dále propracovávat řada technických daností, protože je třeba vyřešit soběstačnost celého komplexu po všech stránkách, kdy není v okolí žádná využitelná infrastruktura. Podle finančních možností budou řešeny jednotlivé etapy výstavby od částí nezbytných, směrem k částem, které mohou navazovat později. Sponzory hledají paralelně obě zmíněné neziskové organizace. Projekt byl zároveň představen na provinčním ministerstvu školství. Bude třeba zapracovat místní standardy, ale rozhodně je celá věc na správné cestě. Stejně tak byl projekt představen na naší ambasádě v Lusace, další jednání proběhnou na našem ministerstvu zahraničních věcí.

Celý projekt se bude odehrávat na přibližné rozloze 12 ha. Kampus bude fungovat v režimu open-gate, o předpokládané kapacitě 200 studentů, s bloky učeben od 2 do 6 budov, studovnou, ubytováním (internátem) studentů, ubytováním učitelů a dobrovolníků, kuchyní, jídelnou, kancelářemi, zdravotnickým centrem, kaplí a hřištěm. Systém vyžaduje součinnost movitějších studentů, kteří by svým stipendiem přispívali na studium chudších spolužáků. Tento solidární systém by umožnil studovat lidem, kteří by na vzdělání jinak nedosáhli. Škola bude pravděpodobně oborově zaměřena na zemědělství a další obory dle potřeby. Pro představu: jedna základní škola, ze které bude část studentů pro zmíněnou střední školu, zde například prezentuje 1000 žáků a 7 učitelů. Tušíte, že to, o čem je zde řeč, je velmi složité a nesouměřitelné s tím, co známe z Evropy. Projekt je pilotní a určitě bude mít smysl zaměstnat místní obyvatele, naučit je dovednostem při realizaci kampusu, práci s místními materiály v daných podmínkách, včetně nových technologií, které budou součástí realizace. ČVUT zde má zájem na zřízení „laboratoře“ pro rozvojové projekty, čímž se kruh nádherně uzavírá. Pokud vám to ještě nedává úplně smysl, shrnu to všechno do pár hesel.

 • Podpora nového (dalšího) vzdělání v místě
 • Součinnost a solidarita studentů
 • Vlastní práce při výstavbě
 • Zaměstnanost pracovníků v regionu při realizaci
 • Využití regionálních zdrojů
 • Zvládnutí prací a technologií pod odborným vedením
 • Zaměstnanost personálu i vyučujících
 • Ukázka nových technologií, ekologických řešení, pilotní projekt
 • „Prošlapání cesty“ pro stejné nebo obdobné projekty

Myslím, že není třeba dalšího vysvětlování, většina byla řečena (viz. rozhovor s Monikou Höferovou z neziskové organizace Přátelé New Renato) a taky napsána.

Použité zdroje:

 
 
Reklama