Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zemní kolektor a jímací sonda RAUGEO pro čerpání geotermální energie

Geotermální energie je nejstarší energií na naší planetě. Vzniká v zemském jádru rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími viditelnými projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Lidstvo tuto energii využívá k vytápění nebo pro výrobu elektřiny v geotermálních elektrárnách. Můžeme ji využívat nezávisle na počasí a ročním období.

Společnost REHAU, ve stavebnictví jako přední výrobce okenních profilů, výrobků pro rozvody užitkové, dešťové, odpadní a topné vody a konečně také teplovodních soustav plošného vytápění, přišla na trh s dvěma výrobky určených pro čerpání geotermální energie. Jsou to:

  • Jímací sonda RAUGEO - nejefektivnější systém jímání geotermální energie
  • Zemní plošný kolektor RAUGEO - získávaní energie z plochy

U obou systémů se teplo odnímá z podzemí uzavřeným okruhem a pomocí tepelného čerpadla se převádí na vyšší teplotní hladinu a předává se cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody. Pro zaručení dlouhodobé maximální bezpečnosti vsadila firma REHAU na materiál PE-Xa.

Jímací sonda RAUGEO PE-Xa

Pro využití geotermální energie z hloubi země nabízí REHAU jímací sondu RAUGEO PE-Xa. Vzhledem k použitému materiálu je sonda mimořádně odolná vůči tvorbě vrypů, rýh a bodové zátěži, a tím chrání potrubí před poškozením. Koncovka sondy na rozdíl od ostatních sond nemá žádné svařované spoje, ale je již ve výrobním závodě ohýbána a chráněná vysoko pevnostní pryskyřicí. RAUGEO sonda je spolehlivá, bezpečná a lze ji optimálně zavádět i do nejužších vrtů.

Zemní plošný kolektor RAUGEO

Také při získávání geotermální energie pomocí zemního plošného kolektoru RAUGEO jsou využívány vlastnosti PE-Xa materiálu, zesíťovaného polyetylénu.
Díky vysoké odolnosti materiálu není nutné sondu ukládat do pískového lože, ale výkop lze zahrnout přímo vykopanou zeminou, a tím velmi výrazně snížit náklady na výměnu pokládky a ukládání potrubí. Smíšená zemina vykazuje mnohem vyšší tepelnou vodivost v porovnání k pískovému podloží, a to nám umožňuje zvýšit účinnost a snížit provozní náklady.

REHAU - dobrý příklad

Geotermální park šetří energii a snižuje emise CO2

V centrálním sídle oddělení BAU (stavebnictví) firmy REHAU v Erlangenu se provádí na „ vlastním projektu “ energetická sanace administrativních budov v Geotermálním parku. Sanace je součástí pilotního projektu EU „Greenbuilding“, nad kterým převzala patronát Deutsche Energie Agentur (DENA) - Německá agentura pro energii.

Při této přestavbě bude vytápění a chlazení o výkonu 60 kW zabezpečeno reversibilním tepelným čerpadlem, napojeným do země. Bude použito celkem 11 geotermálních sond ze zesíťovaného polyetylénu ( PE-Xa), každá v hloubce 95 m. Využití geotermální energie k vytápění a chlazení nabízí vysoký potenciál úspor v oblasti spotřeby primární energie.

Podíl konvenčních nosičů energie, jako např. topný olej, se podstatně sníží a i u stávajících budov se vyplatí přehodnotit výrobu a spotřebu energie.
Již v roce 2004 byly při přestavbě bývalé výrobní haly vytvořeny předpoklady pro energeticky úspornou administrativní budovu. Využitím moderního systému temperování betonového jádra a vysoce kvalitních oken a fasádních systémů - samozřejmě vše vlastní výroby, byly realizované dva ze tří kriterií energeticky úsporných řešení. Posledním uskutečněným krokem se vyhovělo i poslednímu kriteriu „ hospodárnému využití energetických zdrojů“ a to díky použití materiálů RAUGEO PE-Xa.

Stručně a jasně lze říci, že se jedná o zásadní krok jednak ke snižování nákladů na energii a také emisí životnímu prostředí škodlivého plynu CO2.

Závěrečná hodnocení

Spotřeba energie se snížila z 372 900 kWh/rok na 203 700 kWh/rok t.j. o 46 %. Snížení emisí bylo kolem 50 t/rok.


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...