Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Servis pro fotovoltaické elektrárny - služba PREměření, a. s.

Provozování fotovoltaických elektráren (FVE) není až tak jednoduché, jak výrobci technologií slibovali. Existují zákonné povinnosti, které provozovatel musí plnit, jako například pravidelné revize FVE, výkaznictví pro Energetický regulační úřad (ERÚ) apod.

Zároveň praxe ukazuje, že technologie FVE vykazuje poruchy a odchylky. Většina těchto poruch je zatím kryta zárukou technologie, problém je však zjistit poruchy, které jsou pouze malé a na první pohled nezřetelné, ale přesto snižují výkon elektráren, a tím prodlužují dobu návratnosti investice.

Provoz FVE je spojený s mnoha riziky, mezi které například patří znečišťování panelů prachem a pylem (v zimě zanesení sněhem), poruchy střídačů, výpadky jistících prvků, nezřetelné závady odhalitelné pouze termovizním měřením nebo požáry. Vlastní fotovoltaické panely nelze hasit, protože i po odpojení FVE od sítě vyrábějí panely nadále elektřinu, proto je vhodné této škodě předcházet.

Díky produktu Servis pro fotovoltaické elektrárny máte možnost zjistit reálný technický stav FVE a využít tak včasné možnosti reklamovat vadné části. Dále můžete využít automaticky prováděných revizí v souladu s platnými předpisy a normami a pravidelných preventivních prohlídek zařízení včetně jejich údržby.

Hlavní přínos této služby:
  • prevence vzniku závad, případně jejich odstranění
  • automatické provádění pravidelných revizí, prohlídek a kontrol včetně termovizního měření
  • zpracování výkazů pro ERÚ, případně fakturačních podkladů
  • zajištění pohotovosti v pracovní dny

Termovizní vyhodnocení

Kompletní informace, ceník služeb a objednávkový formulář naleznete na webu PREměření.

PREměření, a. s.
Na Hroudě 2149/19, Praha 10
Tel.: 733 143 143
E-mail: premereni@pre.cz
www.premereni.cz

 
 
Reklama