Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solární energie v České republice 2011

7. ročník konference Solární energie v ČR 2011 uspořádala ve středu 26. října 2011 v pražském hotelu Novotel společnost B.I.D. services. Konferenci, uspořádané do čtyř tematických bloků, předsedali a diskusi řídili pánové RNDr. Michal Pop, ředitel a jednatel pořádající společnosti, a Ing. Jaroslav Jakubes, ředitel divize OZE, ENA.

V úvodu konference vystoupila paní Astrid Schneider, ředitelka energetické sekce německé strany Zelených, která ve svém příspěvku hovořila o současné situaci v oblasti OZE v Německu a nastínila ambiciózní plány na navýšení podílu OZE na celkové výrobě energie u našich západních sousedů. Praktické využití OZE v bytové výstavbě bylo náplní prezentace Jana Řežába majitele JRD, společnosti, která na našem trhu realizuje bytové domy v nízkoenergetickém standardu a Mgr. Petra Holuba, koordinátora iniciativy Šance pro šetrné budovy, který se pro změnu zaměřil na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Následující blok přednášek byl věnován legislativě. O cílech nového Zákona o podporovaných zdrojích a aktualizaci Národního akčního plánu a o aktuálním referoval Pavel Gebauer z MPO. Zatímco „POZE“ je momentálně připraven ke 3. čtení v Poslanecké sněmovně, což značí, že legislativní proces spěje ke svému závěru, termín aktualizace „NAP“ je červen 2012. Právní pohled na navrhovaný zákon následně přinesl Mgr. Pavel Doucha z AK Šikola a partneři. Hovořil o bariérách, které se v novém EZ proti výrobcům OZE vytvářejí. Jedná se o dublování posuzování souladu s limity Národního akčního plánu pro OZE, minimální svoboda volby režimu podpory, nejistý výkup elektřiny v nouzovém režimu, limit pro maximální výkupní ceny, žádná podpora novým ostrovním systémům a zrušení náhrad za regulaci výkonu výroben. Zajímavou diskusi poté vyvolal dotaz Michala Popa na Pavla Gebauera, zda mu nepřijde zvláštní, že se Národní akční plán využívá k faktické limitaci využívání OZE v ČR, což se může s ohledem na zkušenosti ze zahraničí jevit jako naše národní specifikum. Pan Gebauer se proti tomu ohradil s tím, že se jedná pouze o limitaci podpory, nikoliv rozvoje a že se podobné nástroje využívají i za našimi hranicemi. S tím zcela nesouhlasil Pavel Doucha, který upozornil na institut autorizace, který vede právě k regulaci vlastní výroby. Tento názor byl podpořen i dalšími účastníky konference, přičemž zazněl i názor, že takováto forma regulace je pro podnikatele v energetice doslova brutální. Na tuto poznámku reagoval Pavel Gebauer s poukazem, že nejde jen o provozní podporu, ale existují i investiční podpory prostřednictvím operačních programů.

Odpolední blok zahájil doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc. přednáškou, ve které zpochybnil potřebnost tzv. stop-stavu pro připojování nových zdrojů do distribuční soustavy. Argumentoval příkladem 10. dubna tohoto roku, kdy se shodou okolností sešly extrémní výroba elektřiny ze slunce a větru a současně nízká spotřeba elektřiny, protože uvedený den byla neděle, a přesto nenastaly žádné problémy v rozvodné soustavě, což podle jeho slov svědčí o tom, že argumenty proti připojování nových zdrojů jsou pouze zástupné. Na stop-stav reagoval i Aleš Spáčil, předseda představenstva CZEPHO, v příspěvku s příznačným názvem „Slunečná budoucnost (?)“, ve kterém konstatoval, že zatímco v celosvětovém měřítku lze očekávat další růst fotovoltaiky, u nás se zavedením stop-stavu brání osobám řešit svoji energetickou soběstačnost, což označil za protiprávní chování, neboť dle platných předpisů má každý právo být k distribuční soustavě připojen. Důsledkem tohoto konání by tak mohlo být zvyšování cen elektřiny, která by dle jeho názoru mohla v roce 2016 dosáhnout hranice 6,25 Kč/kWh. Na tomto místě je třeba podotknout, že konference bohužel proběhla bez účasti zástupců společností zajišťujících distribuci energie, kteří ačkoliv byli pořadatelem zváni, účast odmítli. Nakonec k všeobecnému zklamání nevystoupil ani místopředseda ERÚ Blahoslav Němeček, který účast přislíbil, ale na poslední chvíli odřekl. Další přednášku jistě ocenili všichni zúčastnění provozovatelé solárních elektráren. Aleš Hradecký, člen představenstva CZEPHO a představitel společnosti Solarinvest, připomněl, že se blíží termíny, ke kterým je třeba zajistit u zdrojů s výkonem vyšším než 100 kW dispečerské řízení, které spočívá v regulaci činného a jalového výkonu a zajištění přenosu dat z výroby.

V závěrečné sekci vystoupil Ing. Jakub Halamíček zastupující partnera konference společnost IBC SOLAR s prezentací týkající se akumulace elektřiny pomocí baterií, cílem které je zvýšit podíl vlastní spotřeby. Ta je mimochodem v Německu podporována finančně. Akumulace elektřiny přináší uživatelům větší soběstačnost, zajištění proti stoupajícím cenám proudu a další výhody, např. jistotu při výpadku proudu ze sítě. Ing. Jan Palaščák ze společnosti Amper Market se jakožto poslední přednášející zaměřil na obchod s elektřinou z OZE a vizi virtuálních elektráren. Jednotný systém řízení výroby a spotřeby, kde je dosahováno výrazné decentralizace, jak lze virtuální elektrárny charakterizovat, je cílem jeho společnosti. Výsledkem by mělo být, že se v daném okamžiku využívají nejlevnější zdroje a nedochází k omezování spotřeby.

 
 
Reklama