Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Energie pro budoucnost – fotovoltaické zdroje elektřiny

Součást doprovodného programu veletrhu Amper

Tématem konferecne jsou fotovoltaické elektrárny, zejména jejich provoz z technického a technicko-ekonomického hlediska. Naznačeny budou také další směry rozvoje v tomto oboru.

Další ze seriálu odborných konferencí Energie pro budoucnost se bude věnovat fotovoltaickým zdrojům elektřiny. Jde o téma, o němž se široce diskutuje.

Přípravný výbor pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z FEL ČVUT v Praze, z celého okruhu problémů a výzev spojených s fotovoltaickými elektrárnami vybral ty, které souvisejí s jejich provozem z technického a technicko-ekonomického hlediska. Naznačeny budou také další směry rozvoje v tomto oboru.

Hovořit se tedy bude o významu fotovoltaických elektráren v kontextu ostatních obnovitelných zdrojů energie, o jejich historii, současnosti a možnostech rozvoje v ČR, o principech a technických parametrech jednotlivých částí fotovoltaických elektráren (včetně např. zařízení pro kompenzaci jalového výkonu nebo pro ochranu fotovoltaických elektráren před přepětím a bleskem) a o moderních systémech monitorování provozu fotovoltaických elektráren v praxi. V rámci konference zazní také přednáška o termojaderné fúzi. Ta sice s fotovoltaickými elektrárnami nesouvisí, ale naznačuje, jak by se v budoucnu mohla energie získávat stejným způsobem, jakým se uvolňuje na Slunci. Na závěr konference bude také dostatek času pro diskusi. Přednášet a diskutovat s posluchači budou odborníci z vysokých škol a Akademie věd ČR, z firem, které se zabývají dodávkami zařízení a technologických celků pro fotovoltaické elektrárny, jejich uváděním do provozu a údržbou, i ze státní správy (ERÚ).

Program konference začíná úvodním slovem v 9:15

 • Úvodní slovo: význam fotovoltaických elektráren v kontextu ostatních obnovitelných zdrojů energie (prof. Jiří Tůma, FEL ČVUT)
 • Historie, současnost a budoucnost využití sluneční energie k výrobě elektřiny se zvláštním zřetelem na využití na území ČR (prof. Vítězslav Benda, FEL ČVUT)
 • Technické parametry jednotlivých částí FVE od panelu po připojovací místo, zejména s důrazem na jejich účinnost a dopad na celkový energetický efekt instalace FVE (Ing. Jiří Holoubek, ELCOM)
 • Podpora výroby elektřiny z FVE z pohledu ERÚ (Ing. Rostislav Krejcar, Energetický regulační úřad)
 • Ochrana FVE před bleskem a přepětím (Ing. Jiří Kutáč, Dehn + Söhne)
 • Rekuperační měniče pro velké i malé instalace fotovoltaických elektráren (Ing. Naděžda Pavelková, ABB)
 • Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren (Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM)
 • Monitorování provozu fotovoltaických elektráren v praxi: proč a jak monitorovat fotovoltaické elektrárny; představení služeb Centra vzdáleného dohledu, nově vybudovaného v ČR (Ing. Jaroslav Šváb, Schneider Electric)
 • Údržba a monitoring fotovoltaických elektráren v provozu (Ing. Richard Baloušek, EGE)
 • Nákup FV panelů a ochrana proti jejich falzifikátům (Ing. Jaroslav Dorda, pvXchange GmbH)
 • Termojaderná fúze dnes a zítra (Ing. Milan Řípa, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR)

Podrobný program, přihláška a kontakt

 
 
Reklama