Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fotovoltaický střešní systém FATRAROOF SOLAR

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá na základě podpory orgánů EU rozvoj tzv. obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, geotermální a energie z biomasy), jejichž předností je, že nezatěžují životní prostředí exhalacemi a nevratnou produkcí skleníkových plynů, podpořilo vedení Fatry a.s. záměr vlastní výroby integrovaných fotovoltaických folií pod názvem Fatrasol.

Tato folie je speciální, na bázi podkladové TPO vrstvy integrovaná s pomocí vhodného adheziva vlastní fotovoltaická vrstva, kterou nám dodává společnost Uni-Solar. Díky tomu zákazník dostane jeden výrobek s funkcí jak fotovoltaickou, tak hydroizolační. Jakoukoliv rovnou nebo mírně skloněnou střechu tak lze pokrýt vhodnou kombinací čtyř základních modelů Fatrasolu a získat tak vedle klasické hydroizolace navíc i produkci elektrické energie. V tab. 1 jsou uvedeny technické charakteristiky zmíněných modelů.

PV Fatrasol Model 136 (2 x 68W) Model 272 (4x 68W) Model 288 (2x 144) Model 576 (4x 144)
šířka pásů  1,025 m  2,05 m  1,025 m  2,05 m
délka pásů  3,30 m  3,30 m  5,80 m  5,80 m
hmotnost kg/m2  4,30 kg/m2  4,30 kg/m2  4,53 kg/m2 4,53 kg/m2
PV modul š x d (mm) 1025 x 3300 2050 x 3300 1025 x 5800 2050 x 5800
PV modul, výkon při STC  136 Wp  272 Wp 288 Wp 576 Wp
Provozní napětí (Vmp)  33,0 V  66,0 V  62,0 V  132,0 V
Provozní proud (Imp)  4,13 A  4,13 A  4,30 A  4,30 A

* Wp - výkon modulů se udává ve wattech špičkového výkonu, označuje se Wp (kWp, MWp...). Tento výkon je modul (panel) schopen dodat za standardních laboratorních podmínek, v našich podmínkách je za ideálního počasí špičkový výkon cca o 5 - 10 % nižší.

Blíže k technologii vlastní fotovoltaiky

Protože výroba v tomto případě podkladových hydroizolačních folií je pro Fatru tradiční a dobře známá, je potřeba krátce informovat především o fotovoltaické funkci Fatrasolu.

Fatraroof Solar (střecha se solární fólií)
1. solární fólie FATRASOL
2. Tepelná izolace
3. Parotěsná zábrana
4. Trapézový plech

Fotovoltaické články jsou na horním povrchu hydroizolačních pásů plošně integrovány a musejí být tedy srovnatelně ohebné. Dodavatel těchto článků, společnost Uni-Solar vyrábí v současnosti flexibilní třívrstvé fotovoltaické články na bázi amorfního křemíku. Základ těchto článků tvoří folie z ušlechtilé oceli, na kterou jsou napařovány tři vrstvy křemíku postupně nad sebou s dotacemi dalších stopových prvků tak, aby jednotlivé vrstvy využívaly různé vlnové rozsahy spektra slunečního záření. Spodní folie z ušlechtilé oceli amorfních článků tvoří záporný (-) pól, mkladný (+) pól tvoří mřížka rovněž z ušlechtilé oceli na horním povrchu článku. Celé souvrství je zataveno v ochranném transparentním polymerovém pouzdře. Fotovoltaické články produkují při slunečním osvitu elektrický proud, který je sveden napojovacími kabely buď ke měničům (konverze stejnosměrného proudu na střídavý o definované frekvenci a napětí) v případě napojení na distribuční elektrickou síť (on-grid systém) nebo k regulátorům nabíjení akumulátorů v případě ostrovního systému (off-grid).

Ekonomická stránka střešních fotovoltaických systémů

Realizace solární elektrárny je výhodná a bezpečná investice. Výstavba střešní fotovoltaické elektrárny je výhodná pro soukromé a akciové společnosti, ale zejména pro privátní osoby (majitele rodinných domů, garáží ap.). Záleží na velikosti vhodné střechy a finančních prostředcích, které chce investor do projektu vložit. Jistotu návratnosti a zhodnocení investice zajišťuje zákon č 180/2005 Sbírky, zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE a jeho prováděcí vyhláška č 475/2005, které stanovují povinnost pro provozovatele vykupovat vyrobenou energii výrobnami využívajícími sluneční záření po dobu 20 let za zvýhodněné výkupní ceny, které jsou každoročně stanoveny Energetickým regulačním úřadem. V návrhu novely výše uvedeného zákona se stanoví výkupní cena na základě doby návratnosti pořizovací investice, která by neměla klesnout pod 11 let. V dalších letech jsou pak finance získané prodejem vyrobené energie ziskem investora. Např. životnost Fatrasolu je garantována po dobu 25 let. V praxi to znamená, že jednorázová investice do fotovoltaického systému může představovat zajištění i pro potomky. Cena Fatrasolu nebyla dosud stanovena, nicméně pro přestavu lze uvést, že cca 4 - 5 kWp střešní elektrárna odpovídá ceně vybaveného vozu střední třídy.

Výhody střechy s fotovoltaickou folií Fatrasol oproti klasickým solárním panelům

  • Kombinace fotovoltaické a hydroizolační funkce střechy v jediné folii
  • Jedinečná třívrstvá (triple junction) technologie od Uni-Solaru zajistí výrobu elektrické energie v maximálním množství v podmínkách reálného počasí (až o 15 - 20 % více oproti klasickým jednovrstvým solárním panelům)
  • Nenáročná na instalaci, vyměnitelná, lehká, trvanlivá, ohebná, pochůzí
  • Nevyžaduje penetraci, nepotřebuje bednění, rámy a vystužení
  • 25- letá záruka na funkci střechy (nejméně 80% účinnost výstupního výkonu po dobu záruky)
  • Komplexní řešení střechy zahrnující profesionální podporu
  • Folii Fatrasol lze kombinovat s termoizolací, čímž se aplikuje komplexní střešní systém s funkcemi hydroizolační, fotovoltaickou a termoizolační
FATRA, a.s.
logo FATRA, a.s.

Fatra, a.s. je výrobce hydroizolačních a fotovoltaických fólií určených pro izolaci plochých a mírně šikmých střech, balkonů a teras, zemní části staveb a jezírek. Střešní izolační systém FATRAROOF THERMO je certifikovaný pro program Zelená úsporám. Fatra ...