Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak zajistit požární ochranu při provozování fotovoltaické elektrárny

Provozování fotovoltaické elektrárny není jen o úspoře peněz za dodávky energie, ale nese s sebou i větší povinnosti pro jejího provozovatele. Jelikož jde většinou o provoz se zvýšeným požárním nebezpečím, platí v rámci zajištění požární ochrany přísnější podmínky.

Zajištění požární ochrany dle stupně požárního nebezpečí

Každý podnikatelský subjekt je povinen zajišťovat požární ochranu (PO) ve svém provozu, přičemž konkrétní povinnosti se liší dle stupně požárního nebezpečí (PN), do kterého daný provoz spadá. O tom, jak provoz začlenit do správného stupně PN píše na svém blogu společnost BEPRA profi.

Požární ochrana ve fotovoltaické elektrárně

V dnešní době vidíme velmi časté využití fotovoltaických elektráren/panelů (FVE) nejen na rodinných domech, ale také u podnikatelských objektů. Společnosti se tak snaží ušetřit peníze za dodávky energie oproti jiným způsobům.

Provozování FVE je však ve většině případů posuzováno jako činnost se zvýšeným PN a platí pro něj tedy přísnější podmínky pro zajištění požární ochrany. Na blogu BEPRA profi najdete také článek o tom, co vlastně požární ochrana je a jak se všeobecně zajišťuje.

Je-li FVE instalována na střeše objektu, pak se všechny činnosti provozované v objektu posuzují jako provozy se zvýšeným PN. Přestože jsou v daném objektu provozovány např. jen kanceláře či malá prodejna.

Povinnosti zajištění požární ochrany při provozování fotovoltaické elektrárny

Každý provozovatel podnikatelské činnosti v objektu se zřízenou FVE musí:

  • zpracovat/aktualizovat začlenění provozovaných činností do stupně PN
  • zpracovat/aktualizovat dokumentaci PO (požární řády, požární poplachové směrnice, organizační směrnice PO, osnovy školení o PO atd.)

Co musí obsahovat dokumentace PO, uvádí společnost BEPRA profi na svém blogu.

  • zajišťovat pravidelné školení o PO
  • zřídit a pravidelně školit členy preventivní požární hlídky (co jsou a jak se zajišťují, se dozvíte opět na blogu)
  • kontrolovat pracoviště minimálně 2× ročně (musí dělat technik PO, OZO PO nebo preventista PO)
  • vypracovat dokumentaci zdolávání požáru a požární evakuační plán

Požární ochrana při složitých podmínkách pro zásah

FVE je navíc posuzována jako činnost se složitými podmínkami pro zásah v případě požáru, a je tedy navíc nutné mít vypracovanou dokumentaci zdolávání požáru a požární evakuační plán.

Ing. Ondřej Zimek

Ing. Ondřej Zimek, konzultant společnosti BEPRA profi, radí: „V případě, že v objektu provozuje svou činnost více pronajímatelů, doporučujeme zajištění součinnosti při tvorbě těchto dokumentů s pronajímatelem/majitelem objektu. V některých případech se totiž může sám zavázat za zajištění samotné tvorby nebo vám může alespoň poskytnout podklady, která Vám ušetří práci.

Dále upozorňuje, že zpracovávat dokumentaci smí pouze odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO (vždy s platným osvědčením).

Společnost BEPRA profi se tématu FVE věnuje podrobněji i v dalších článcích na svém blogu. Najdete zde také detaily k jednotlivým dokumentům, např. dokumentaci zdolávání požáru či požárního evakuačního plánu.BEPRA profi s.r.o.
logo BEPRA profi s.r.o.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodáváme dokumentaci, školení a asistenci při kontrolách nebo hlášení pracovních úrazů, vč. možnosti právního poradenství v dané oblasti.