Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Registrujte žádosti do Modernizačního fondu – zbývají již jen dny!

V rámci Modernizačního fondu bude v průběhu příštích deseti let rozděleno přibližně 150 až 180 mld korun, které mají přispět k přechodu na obnovitelnou energetiku. Doporučuje se v rámci tzv. předregistrační výzvy přihlásit své projekty, byť ještě nejsou konkretizovány.

Ti, kdo by rádi získali finanční podporu na výstavbu zdrojů využívajících OZE, ale i jiných energeticky úsporných opatření, mají poslední možnost, jak se zařadit do „úvodní“ fronty žadatelů o příspěvek z Modernizačního fondu. Pro všechny potenciální žadatele je důležité to, že současná předregistrační výzva neobsahuje plně závazné podmínky. Slouží k shromáždění požadavků, na jejichž základě budou pravděpodobně podmínky čerpání upřesněny.

Jen do 1. února 2021

Kdo se nezaregistruje, nemusí být zařazen do následující ostré výzvy, upozornil Jan Šrytr ze společnosti Frank Bold Energy během webináře „Modernizační fond: Jak přihlásit OZE projekt do předregistrační výzvy“, který uspořádala Česká rada pro šetrné budovy. „V této fázi přípravy totiž nelze zaručit, kdy a zda vůbec budou vyhlašovány další předregistrační výzvy, a proto všem potenciálním zájemcům o podporu doporučuji projekt přihlásit, i když ještě není plně konkretizován, je ve fázi vize.“ Webinář byl zaměřen na oblast RES+, nové nepalivové obnovitelné zdroje v energetice a největší pozornost byla věnována fotovoltaickým systémům.

Je nutné si uvědomit, že jde o předregistrační výzvu, tedy mimo jiné i o ověření zájmu, podle něhož se budou upřesňovat podmínky. Z registrace nevyplývá podmínka, že záměr musí být do následné ostré výzvy přihlášen přesně v jeho současné podobě. Může se dokonce změnit i subjekt, který záměr zrealizuje. Může se však stát i to, že záměr bude přesměrován do jiného podpůrného programu. Hlavním cílem Modernizačního fondu totiž je primárně vyplnit mezery mezi již působícími podpůrnými programy.

Konkrétní podmínky čerpání z Modernizačního fondu budou stanoveny nejen ve spolupráci české vlády, MŽP a SFŽP, ale i Evropské investiční banky a Evropské komise v průběhu roku 2021.

V této době doporučujeme zaevidovat každý nápad, vizi. Protože až budou známé přesné podmínky pro ostrou výzvu, tak přednost mohou dostat projekty zaregistrované již v této, předregistrační výzvě.


U fotovoltaických systémů může být později nastaveno omezení projektů z pohledu výkonů, například nad 100 až 500 kWp, protože malé systémy mohou čerpat podporu např. z programu NZÚ.

Pomůcka pro fotovoltaické projekty

Mnozí potenciální zájemci o dotace, může jít i o jednotlivce, fyzické osoby, společenstva, družstva, samosprávy, obce, firmy i zatím právně neukotvená energetická společenstva a další mají obavy, jak podat žádost. Pro ně připravila firma Frank Bold Energy on-line pomůcku. Ta na jednotném formuláři umožňuje si žádost zpracovat včetně provedení výpočtů s využitím obecně používaných dat. Kolonky formuláře jsou otevřené, takže pokud výsledek žadateli nebude vyhovovat, může si upravovat vstupní údaje. Důležité je, že jde o standardní formulář žádosti, ve kterém zachyceno vše, co předregistrační výzva vyžaduje. Formulář najdete zde.

Navrhovaný fotovoltaický systém lze nakonfigurovat včetně úložiště energie. Jeho velikost není zatím přesně dána, může se pohybovat číselně mezi 10 až 60 % výkonu. Rovněž není stanoven způsob akumulace energie, takže přichází v úvahu nejrůznější způsoby, nejen baterie, ale například i ukládání energie ve formě tepla.

Přihlášení lze provést ve třech krocích

Nejobsáhlejším krokem je vyplnění formuláře. A právě s ním pomáhá výše zmíněný formulář. Obsahuje zjednodušený, ale postačující postup definování základní parametrů projektu, z nich jsou dopočítány požadované hodnoty na základě typizovaných dat. Vše lze následně upravovat.


Pokud je formulář ve shodě s projektem, vizí, nápadem, stačí elektronicky podepsat a poslat e-mailem na podatelnu SFŽP. Nebo vytisknout, ručně podepsat, naskenovat a rovněž e-mailem odeslat.

Držení licence není nutné

V souvislosti s žádostmi o podporu na zřízení fotovoltaického systému je nejčastější otázkou, zda je nutné držení licence. V této fázi není! Bude to nutné až v době, kdy má být dotace vyplacena. Dnes se to týká systémů nad 10 kWp, ale i tato hranice může být posléze změněna, či nějak podmíněna.

Realizace menších projektů by měla proběhnout pravděpodobně do tří let od schválení, u velkých do pěti. Do této doby lze rozfázovat výstavbu, například první instalovat zdroj a pak úložný systém.

Vždy je potřeba vyplnit jednoduchý formulář projektového záměru, který je ke stažení na webu Modernizačního fondu a ten odeslat na e-mailovou adresu epodatelna@sfzp.cz. Na stránkách Modernizačního fondu rovněž naleznete pokyny, jak postupovat:

Informace a formulář k předkládání projektových záměrů – HEAT

Informace a formulář předkládání projektových záměrů – RES+

Informace a formulář předkládání projektových záměrů – ENERG ETS

Kontakty na podatelnu SFŽP jsou zde:
https://www.sfzp.cz/kontakty/podatelna-e-podatelna/

 
 
Reklama