opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Novela energetického práva a vytápění fotovoltaikou na Aquathermu Praha 2018

Jaká budou témata roku 2018 z hlediska energetického práva? A jaké jsou technické možnosti vytápění fotovoltaikou? Obojí se dozvíte v seminářích v režii TZB-info na veletrhu Aquatherm Praha 2018.


© Fotolia.com

TZB-info v rámci veletrhu Aquatherm Praha pořádá mj. dva semináře zaměřené na energetická témata. Kompletní doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2018 na celý týden naleznete zde.

Ve středu 28. 2. se bude od 12:30 do 14 h konat v sále č. 3 vstupní haly 1 seminář „Novela energetického práva a obnovitelné zdroje enegie“. Seminář proběhne ve spolupráci s kanceláří Doucha Šikola advokáti a bude se týkat diskutovaných legislativních změn v energetice a inovativních přístupů k řešení energetických úspor, tedy zejména:

  • rozvoje výstavby výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v konextu nových předpisů EU,
  • konce podpory ve formě zelených bonusů a výkupních cen pro nové zdroje a připravované právní úpravy aukcí jako systému podpory pro nové zdroje,
  • chystané kontroly výše podpory (tzv. kontroly překompenzace) poskytované výrobcům energie z OZE,
  • právních mantinelů provozu bateriových úložišť připojených k elektrizační soustavě,
  • možností zvyšování energetických úspor ve státní správě a v podnicích,
  • prostor pro dotazy a diskuzi.

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Luděk Šikola, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti a Ing. Radim Kohoutek, ředitel sesterské poradenské společnosti DS Energy Consulting.

Ve čtvrtek 1. 3. pořádá TZB-info seminář na téma „Jak vytápět fotovoltaikou“. Seminář se koná v sále č. 2 vstupní haly 1. od 12:30 – 14:00 h. Při minimální spotřebě tepla na vytápění u moderních domů je na pořadu dne otázka, zda by elektřinou z fotovoltaiky bylo možné i topit. Odpověď není jednoduchá, protože potřeba tepla se obvykle časově míjí s ideálními podmínkami pro výrobu elektřiny ze slunce. V rámci semináře bude diskutováno:

  • Vytápění fotovoltaikou – základní předpoklady pro vytápění pomocí solární energie – Ing. Jan Včelák, PH.D., ČVUT UCEEB
  • Výhody efektivního řízení výkonu tepelných čerpadel přebytky z hybridních fotovoltaických systémů a využití vody jako prioritního akumulátoru vyrobené energie s novými možnostmi sezónního ukládání přebytků z fotovoltaiky do země pomocí tepelného čerpadla země-voda. – Robert Mořkovský, Solární Panely.CZ, s.r.o.
  • Do jaké míry a za jakých podmínek lze využít fotovoltaiku pro provoz elektrických přímotopných systémů - Společnost FENIX uvedla v roce 2016 do provozu administrativní centrum, které je vybaveno výhradně elektrickým sálavým vytápěním a současně jsou v něm nepřetržitě monitorovány nejen dílčí spotřeby a stav vnitřního prostředí, ale také provoz FVE a bateriového úložiště. – Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o.

Účast na obou seminářích i na veletrhu je zdarma, zaregistrujete-li se ZDE.

 
 
Reklama