Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aktuální informace o chystané podobě kontrol překompenzace

Datum: 26.1.2018  |  Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Ředitel odboru elektroenergetiky MPO Ladislav Havel na semináři k chystaným kontrolám překompenzace vyplácené podpory (KPVP) sdělil další informace o tom, jak a kdy by kontroly měly probíhat. Částečně přitom potvrdil a částečně vyvrátil některé už dříve známé informace. Přinášíme stručné shrnutí.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33
602 00 Brno

tel.:(+ 420) 545 213 975
e-mail:
web:www.fbadvokati.cz

Výjimka z kontrol de minimis se bude posuzovat zvlášť pro každou výrobnu

V případě souběhu provozních podpor nebo souběhu investiční a provozní podpory budou výrobny kontrolovány individuálně. Překvapující informace je, že výjimka de minimis z individuálních kontrol se bude posuzovat zvlášť pro každou výrobnu, a ne pro celý podnik. MPO to sice ve svých materiálech už dříve uvádělo, avšak z právního hlediska se obecně princip podpory de minimis vztahu k příjemci, tedy k podniku, a ne k jeho jednotlivým provozovnám. Proto jsme se domnívali, že tomu tak bude i v tomto případě. Prakticky to znamená, že jestliže výrobna za kterékoliv tři po sobě jdoucí roky získala na provozní podpoře částku nižší než 200 0000 EUR, bude z kontrol vyňata. Doposud jsme měli zato, že hranice 200 000 EUR se vztahuje ne na výrobnu, ale na celý podnik (tedy všechny výrobny jím provozované).

Druhá provozní podpora se zanedbatelným vlivem na IRR

Výrobny pobírající jen jeden typ provozní podpory budou kontrolované jen formou dotazníku, na základě reprezentativního vzorku vybraného podle typu zdroje a roku uvedení do provozu. Rozdělení na individuální kontroly a dotazníkové šetření není nic nového, bylo obsaženo už v první verzi materiálu předloženého ke schválení vládě. MPO nyní potvrdilo také informaci, že do skupiny pouhých dotazníkových šetření budou zařazeny i ty výrobny, které pobírají i další typ podpory, a to za podmínky, že tato podpora bude mít jen zanedbatelný vliv na jejich celkové výnosové procento, konkrétně ne víc než 0,1 % IRR. Může se jednat o podporu decentrální výroby, KVET, tepla z OZE nebo elektřiny z druhotných zdrojů.

Dotazníkové šetření začne co nevidět, individuální kontroly přibližně za rok

S provedením dotazníkového šetření nebude MPO čekat na novelizaci energetického zákona a rozešle první dotazníky už tento nebo příští týden.

Individuální kontroly začnou až po novelizaci energetického zákona (předpokládáme začátkem roku 2019), neboť současný zákon nedává k těmto kontrolám pravomoc Státní energetické inspekci, která jimi má být pověřena. Podle MPO by měla existovat možnost se v případě souběhu investiční a provozní podpory vyhnout individuální kontrole dobrovolným vracením investiční podpory. Ta by v takovém případě byla postupně Operátorem trhu srážena z podpory provozní.

Účast v dotazníkovém šetření nebude zákonnou povinností

Podle MPO účast v dotazníkovém šetření bude nepovinná. Doposud jsme předpokládali, že prověřování překompenzace bude probíhat podle § 15a energetického zákona, který ukládá povinnost poskytnou MPO nebo ERÚ úplné a správné údaje na základě jejich písemného dotazu. Tuto povinnost tedy výrobci mít nebudou. Výsledkem tohoto dotazníkového šetření může být rozšíření kontrol individuálních v sektoru, v němž bude shledána překompenzace. Z informací ze strany MPO nám však není jasné, jak by mohla překompenzace podpory být zjištěna v situaci, kdy je účastník šetření nemá povinnost poskytnout úplné a správné informace.

 

Hodnotit:  

Datum: 26.1.2018
Organizace: Frank Bold Advokáti, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Partneři - Fotovoltaika

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

In-počasí v ČR
CAD a BIM knihovny

Partneři - Obnovitelná energie