Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost Fronius modernizuje fotovoltaické systémy

Společnost Fronius International GmbH nabízí vlastníkům fotovoltaických systémů jednoduché řešení pro modernizaci. Zastaralé střídače, a to i od jiných výrobců, je možné snadno nahradit přístroji Fronius. To zvýší výkon fotovoltaického systému a zajistí, že bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky.

Po dlouholetém používání může u technicky složitých střídačů docházet k výpadkům nebo závadám. „Mnozí vlastníci systémů nedostanou požadovaný servis, protože dotyční výrobci střídačů již možná vůbec neexistují. Společnost Fronius pro tyto případy hledala a našla řešení. Naše střídače jsou vhodné pro tzv. repowering fotovoltaických systémů všech velikostí. Dokážeme nahradit také přístroje jiných výrobců, a to bez velkých nákladů na instalaci,“ vysvětluje vedoucí divize Martin Hackl. Střídači Fronius je možné snadno dovybavit dokonce i fotovoltaické systémy s tenkovrstvými panely.

Nové výzvy vyžadují nová řešení

Střídač je vadný a záruka uplynula. Požadovaný servis není možný. Fotovoltaický systém nepřináší očekávaný výnos. Ceny za dodávku energie do sítě jsou vysoké a díky výkonnému střídači by bylo možné profitovat ještě více. Nové výzvy jsou rozmanité, avšak trh nabízí jen velmi omezená řešení. Tým odborníků ze společnosti Fronius se touto problematikou zabývá již dlouhou dobu. Proto může Fronius svým zákazníků nabídnout vhodné řešení.

Střídače Fronius mají nejlepší předpoklady pro repowering

Společnost Fronius nabízí jedno- i třífázové přístroje. Dobře promyšlené portfolio výrobků je zárukou naprosté spokojenosti také v případě repoweringu. Při výběru je rovněž důležité, zda stávající přístroj má, nebo nemá transformátor.

Každý typ fotovoltaického systému, např. malý systém pro vlastní spotřebu v domácnosti nebo naopak komerční systém na volné ploše o výkonu v řádu megawattů, má jiné požadavky. Střídače Fronius se vyrábějí ve výkonnostních třídách od 1,5 do 100,0 kW. Kromě toho nabízejí velmi široký rozsah vstupních napětí. Díky tomu jsou optimálními střídači pro repowering.

Nejnovější stav techniky a připravenost pro budoucí výzvy

Střídače Fronius odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. Balíček datové komunikace zahrnuje ukládání dat, WLAN, Ethernet, energetický management, webový server a řadu rozhraní. Střídače jsou „Smart Grid Ready“ a pomocí algoritmu Dynamic Peak Manager zajišťují maximální fotovoltaický výnos.

Díky různým otevřeným rozhraním, např. Modbus TCP SunSpec nebo Modbus RTU SunSpec, je při kontrole a monitoringu systému zaručena možnost připojení komponent jiných výrobců. Budoucí výzvy je možné velmi snadno realizovat díky inovativní technologii zásuvných karet.

Offline verze dimenzačního nástroje Fronius Solar.configurator funguje téměř se všemi panely. Tento nástroj zajišťuje podporu při dimenzování fotovoltaických systémů. Při registraci obdrží střídače Fronius minimálně pětiletou záruku, kterou je možné prodloužit až na 20 let.Střídače Fronius jsou vhodné pro tzv. repowering fotovoltaických systémů všech velikostí.

 
 
Reklama