Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Provozovatel fotovoltaické elektrárny nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti

Absurdity malé fotovoltaiky I

Provozovatel malé FVE je považován za podnikatele. Může se sice zaregistrovat na Úřadu práce, nemá však nárok na podporu v nezaměstnanosti, ani když jsou příjmy z fotovoltaiky nižší, než polovina minimální mzdy.

Každý provozovatel obnovitelného zdroje, který chtěl využít podpory formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu, musel mimo jiné od Energetického regulačního úřadu získat licenci, protože výroba elektřiny je podle zákona licencovaná činnost. Týká se to i nejmenších fotovoltaických elektráren o jmenovitých výkonech v jednotkách kWp.

Například malá FVE o výkonu 2 kWp vyrobí za rok kolem 2000 kWh. Provozovatel, který takovouto FVE instaloval v roce 2013, obdrží za vyrobenou elektřinu výkupní cenu v celkové sumě kolem 6 000 Kč ročně (v létě až 1000 Kč měsíčně, v zimě téměř nic). U starších FVE realizovaných do roku 2010 mohou být příjmy až pětinásobné, stále se však jedná o malé částky.

Přesto provozovatel malé FVE v případě ztráty zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jednoduše proto, že licence ERÚ je v podstatě ekvivalentní živnostenskému oprávnění. Pro úředníka na úřadu práce je provozovatel malé FVE podnikatelem, který má ze svého podnikání příjem.

Nikoho nezajímá, že na rozdíl od jiných způsobů podnikání nelze příjem z provozu malé FVE žádným způsobem zvýšit, takže se nikdy nemůže stát příjmem, který by pokryl alespoň životní minimum. Nehledě na povinnost platit příspěvky na zdravotní a případně i sociální pojištění. Výklad příslušných zákonů je v tomto případě jednoznačný.

Běžné podnikání provozované jako vedlejší příjem lze v případě ztráty hlavního zaměstnání přerušit, tím pádem získat nárok na podporu v nezaměstnanosti a zároveň se vyhnout nutnosti platit příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. V případě fotovoltaiky je podobný postup vyloučen. Nejde ani tak o to, že by přerušení podnikání znamenalo ztrátu příjmu z vyrobené elektřiny. Problém je, že licenci nelze přerušit a později obnovit, bylo by nutno ji zrušit a následně získat novou. To však představuje dodatečné náklady ve výši 1500 Kč.

Běžný uchazeč evidovaný na Úřadu práce si může měsíčně vydělat až polovinu minimální mzdy, neboli 4250 Kč. Ztrácí sice nárok na podporu v nezaměstnanosti, stát však za něj hradí zdravotní pojištění (při tak malém příjmu není povinnost hradit sociální pojištění). Provozovatel FVE si však zdravotní pojištění musí hradit sám.

Na tuto absurditu je různými subjekty upozorňováno již nejméně pět let. Nejstarší dohledatelná zmínka je v úvodu diskuse Malá fotovoltaická elektrárna - legislativa a zkušenosti na portálu TZB-info.

 
 
Reklama