Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na konferenci: Perspektivy energetického využití biomasy

Výzkumné energetické centrum při VŠB - TU Ostrava si Vás dovoluje pozvat na konferenci Perspektivy energetického využití biomasy. Z plánovaných témat např. dotace na biomasu, poznatky z výzkumu a pěstování rychle rostoucích dřevin, zkušenosti tepláren a ČEZ, plánované změny v legislativě.

Výzkumné energetické centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava

si Vás dovoluje pozvat na konferenci

„Perspektivy energetického využití biomasy“

která se bude konat dne 5.10. 2011 v hotelu Flora Olomouc
Program konference:
  • aktuální stav a plánované změny v legislativě v oblasti energetiky (Ing. Gebauer, MPO)
  • možnosti dotací na vytápění biomasou (Žerníček, SFŽP)
  • příležitostí obcí při financování obnovitelných zdrojů ze strukturálních fondů (Ing. Součková, Univerzita J.E. Purkyně)
  • energeticky efektivní spotřebitelské systémy (doc. Povýšil, Tebodin s.r.o.)
  • nejnovější poznatky z výzkumu a praxe pěstování rychle rostoucích dřevin (Ing. Weger, VÚKOZ)
  • možnosti využití lesních těžebních zbytků (Ing. Wantulok, Biom CZ)
  • přístup českých tepláren k využití biomasy pro výrobu tepla, elektřiny a chladu (Mgr. Kaufmann, Teplárenské sdružení)
  • zkušenosti z oblasti energetického využívání biomasy společností ČEZ (Ing. Svěrák)
  • energetické využití biomasy (Nelibová, MŽP)

Konference bude zahájena 5. října v 9:30 a bude zakončena v 15:30. Z příspěvků jednotlivých přednášejících bude vydán sborník přednášek, který obdrží každý účastník. Veškeré náklady na organizaci konference (včetně sborníku) a na občerstvení během dne budou hrazeny z rozpočtu projektu, tudíž konference je pro účastníky bezplatná. Konference je určena zástupcům obcí, měst, krajů a odborníkům na danou problematiku (zástupci agrárních komor, energetických agentur, apod.).

Závaznou přihlášku zašlete prosím v elektronické podobě (s naskenovaným podpisem) na kontaktní e-mail nebo faxem nejpozději do pondělí 19.9.2011 – podpis nutný. Počet míst je omezen, účast bude potvrzena na emailovou adresu vyplněnou v přihlášce. Podrobnější informace budou posléze účastníkům zaslány.

Akci naleznete v kalendáři akcí TZB-info.

Kontakt: Mgr. Veronika Hase, fax: 597 324 295, e-mail: veronika.hase@vsb.cz


 
 
Reklama