Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využití biometanu v plynárenství získává jasnější obrysy

Vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan bez nutnosti dalších úprav. Bez biometanu nelze splnit emisní cíle EU, ke kterým se ČR zavázala.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Do dvou let by měla být známá nejvhodnější metoda, jak vtláčet biometan do plynárenské sítě. Společný výzkumný projekt Českého plynárenského svazu (ČPS) a konsorcia firem SEVEn Energy a SIMONE Research Group podpořila částkou téměř deseti milionů korun Technologická agentura ČR. Zapojení biometanu mezi zdroje energetického mixu je pro Českou republiku nutností pro splnění národního cíle 14 % podílu obnovitelné energie v sektoru dopravy. Do roku 2030 by tak mělo být do plynárenských sítí ročně dodáváno až 500 milionů m3 biometanu, tedy přibližně 6 % současné spotřeby zemního plynu. Z toho asi 40 % by mělo pocházet z odpadních surovin, jako jsou čistírenské kaly a nejrůznější bioodpady.

Cílem projektu je vyvinout a ověřit možnost dodávky biometanu do distribučních plynárenských sítí, aniž by bylo nutné zvyšovat spalné teplo biometanu na úroveň zemního plynu přídavkem energeticky hodnotnějšího plynu, kterým je typicky propan. Pokud se nám to podaří, zjednodušíme cestu pro využití biometanu v tuzemském plynárenství,“ řekla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a dodala: „Biometan kombinuje výhody obnovitelného zdroje se složením identickým se zemním plynem. Vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan bez nutnosti jakýchkoli úprav technologie a dalších investic. To si u nás mohou už v praxi vyzkoušet majitelé vozidel na CNG. Biometan v podobě BioCNG do sítě začalo vtláčet Energetické centrum recyklace Rapotín.

V rámci projektu SmartInject vznikne model distribuční plynárenské sítě, kde budou simulovány různé provozní stavy při připojení výrobny biometanu. Model bude postupně upravován na základě měření toků v síti, z čehož vzejde skutečné složení ideální směsi plynu. „Výsledkem bude metodický postup ve formě normativního dokumentu a softwarový nástroj, které umožní stanovení správného spalného tepla směsi biometanu a zemního plynu,“ upřesnil za hlavního řešitele Tomáš Voříšek, technický ředitel společnosti SEVEn Energy. ČPS má roli garanta projektu s cílem získané výsledky a postupy vyvinuté v rámci projektu následně napomoci aplikovat u dalších obdobných projektů. „Využití výsledků projektu je možné očekávat přibližně za dva roky,“ doplnila L. Kovačovská.

Projekt s oficiálním názvem „Zjednodušení využití biometanu v distribuční síti zemního plynu v ČR“ uspěl letos v létě mezi více než 140 přihlášenými projekty ve třetí veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Tu organizuje Technologická agentura ČR, která mezi 47 vybraných projektů rozdělí celkem 735 milionů korun.