Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Redakční návštěva: energetické centrum Kozomín

Ve středočeské obci Kozomín vznikl unikátní projekt, který spojuje kogenerační jednotku na odpadní biomasu a papírnu. Toto řešení umožňuje využít vstupní surovinu pro výrobu energie – dřevní štěpku – prakticky bez odpadu a emisí a zároveň maximálně využít získanou energii.

Energetické centrum Kozomín
Energetické centrum Kozomín

Energetické centrum Kozomín provozuje česká společnost BOR Biotechnology, a.s., jejímž původním podnikáním je obchod a zpracování dřevní štěpky. Největší přidanou hodnotu v „životním cyklu“ štěpky však nepřináší výroba, ale energetické využití. Společnost se tedy rozhodla postavit biomasovou elektrárnu a její elektřinu i teplo celoročně využívat v nové papírně vyrábějící mateřské role tzv. „tissue“ papíru pro hygienické účely (ubrousky, papírové kapesníky, toaletní papír, kuchyňské utěrky).

Toto řešení má řadu výhod. Tuzemská výroba mateřských rolí papíru momentálně pokrývá necelých 10 % domácí spotřeby a téměř všechna buničina se dováží. Je zde tedy obchodní prostor i poptávka. Role se vyrábějí z tříděného odpadního papíru. Této suroviny je v ČR dostatek, ale protože zde nejsou možnosti jeho zpracování, vyváží se do zahraničí. Když se postaví papírna ve středních Čechách, sníží se při využití místních zdrojů objem dopravy obou surovin a s tím i zátěž životního prostředí.

Další výhodou je, že celý provoz bude 100% energeticky soběstačný a poběží na obnovitelný zdroj energie, kterým je odpadní dřevo. K výrobě rolí buničiny je potřeba elektřina, pára (teplo) a plyn, přičemž všechno z toho zvládne vyrobit první a již realizovaná část projektu – energetické centrum.

Energetické centrum Kozomín

Energetické centrum vyrábí elektřinu, teplo, páru a plyn. Tyto energie získává zplyňováním dřevní štěpky, s níž společnost BOR Biotechnology obchoduje. Zplyňování štěpky má oproti klasickému spalování vyšší účinnost a nižší emise prachu, zápachu i skleníkových plynů.

Zdroj: www.borbiotechnology.cz
Zdroj: www.borbiotechnology.cz

Celý proces začíná navezením štěpky do skladu, odkud je bagrem plněna do zásobníku. Další zpracování je již plně automatické. Nejprve dojde k třídění, které vyloučí příliš malé nebo naopak velké kusy dřeva a separuje kovy. Následně štěpka projde teplovzdušným sušením, odkud je dopravována do pěti zplyňovacích generátorů, z nichž při běžném provozu slouží dva z celkem pěti generátorů plynu jako „studená rezerva“. Během zplyňování ze štěpky vznikne syntézní plyn, dřevěné uhlí a teplo. Plyn je zchlazen a odváděn k vyčištění, teplo (250 kWt / generátor plynu) je využito na sušení přiváděné štěpky a uhlí se prodává k dalšímu zpracování. Čistý plyn pak pohání tři dvacetiválcové kogenerační jednotky a generátor páry. Každý motor má výkon 706 kW (elektřina) a 841 kW (teplo), všechny tři dohromady potom dávají 2,1 MW elektrické energie a 2,5 MW tepla.

Než bude dostavěna papírna, bude energetické centrum většinu vyrobené elektřiny dodávat do sítě jako ostatní biomasové elektrárny. Vyrobené teplo bude později v papírně sloužit pro sušení papíru.

S výjimkou samotných motorů je veškerá technologie energetického centra českého původu, dodavatelem je firma Air Technic. Provoz elektrárny zaměstnává celkem 20 lidí. Jelikož je výroba automatická, obstarávají zejména dohled a údržbu, tj. mazání, čištění a doplňování paliva. Energetické centrum vzniklo s pomocí dotace Evropské unie v rámci programu EKO-ENERGIE.

Budoucnost projektu

Dalším krokem k energetickému centru je dostavba papírny. Kromě ní už ale v BOR Biotechnology uvažují i o projektech, které by na provoz mohly v budoucnu navazovat. Mezi ně patří rozšíření výroby mateřských rolí tissue papíru také o výrobu konečných produktů – tedy samotných ubrousků, kapesníků, toaletních papírů apod.

Cílem celého projektu je maximálně vytěžit vstupní suroviny, tak aby celý provoz neprodukoval žádný odpad. Teplo z celého procesu je využíváno v papírně a na sušení štěpky. Přesto pořád ještě nějaké teplo zbývá a navíc při zplyňování štěpky vzniká oxid uhličitý. Jednou z možností ke snížení emisí z kogeneračních jednotek je použití biofiltrace, která je založena na principu fotosyntézy.

Účinnost i ekologie

Na začátku je odpadní biomasa (dřevní štěpka), celulóza a voda. Z nich je následně získáno teplo, elektřina, dřevěné uhlí a v budoucnu i papír a řasy. Při účinnosti 34 procent při výrobě elektřiny z biomasy neprodukuje téměř žádné emise ani odpad. Vedlejší produkty jsou použity buď přímo ve výrobě, nebo jsou určeny k dalšímu zpracování.

Takto komplexní využití obnovitelné energie pro výrobu papíru je zatím ve světě unikátní. Pokud se osvědčí, můžeme se těšit na podobné projekty i v dalších odvětvích (cukrovary, lihovary a další). Celý projekt je realizován českou firmou za pomocí českých dodavatelů a z českých surovin. Energetické centrum Kozomín ukazuje, že Česká republika nemusí sloužit jen jako místo pro stavbu montoven a skladů, ale i jako domov moderních technologií, které jsou účinné a zároveň šetrné k životnímu prostředí.