Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář Akumulace a fotovoltaika ve stavbách 2023 – Praha

Asociace AKU-BAT pořádá třetí ročník semináře na téma akumulace a fotovoltaika ve stavbách. Tentokrát se seminář uskuteční 2. 11. v Praze.

Seminář je určen architektům, projektantům TZB, bytovým a průmyslovým developerům, odborné i laické veřejnosti, učitelům na odborných SŠ, správcům nemovitostí, zástupcům bytových družstev, starostům obcí a dalším zájemcům o toto téma.

Seminář je rozdělen na tři okruhy témat. V prvním z nich se účastníci dozví, jaká je stávající legislativa a co můžou očekávat za změny v blízké budoucnosti. V této sekci budou rovněž představeny aktuální i připravované dotační tituly v gesci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Druhá část semináře je zaměřena především na fotovoltaiku. O tom, kdy dává FVE smysl, jak počítat náklady na její pořízení, o technických aspektech instalace FVE na střechy, montážních systémech nebo energy managementu objektů a dalších tématech přednáší přední odborníci ze soukromé i akademické sféry.

Závěrečný odpolední blok je věnován akumulaci. Přednášející budou rozebírat, kdy je vhodné přemýšlet o úložišti energie, jak vybrat vhodný typ a proč má vůbec smysl. Účastníkům představí i reálné případové studie, ekonomický rozbor a představí dnešní technologické možnosti baterií. V neposlední řadě se debata zaměří i na základy plánování, elektroinstalaci a bezpečnostní podmínky.

Přednášet budou:

  • Jan Fousek, AKU-BAT,
  • Michal Klečka, GWL/Amvolt,
  • Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti,
  • Zdeněk Tříska, Solar Global,
  • Petr Gaman, PATRIC,
  • Pavel Hrzina, ČVUT FEL,
  • Jakub Hrbek, SFŽP,
  • Ondřej Tomšej, MPO,
  • Ivan Trup, Microstep Invest,
  • Radim Gabriš, Fenix.

Celý program a přihlášku naleznete zde.