Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový sběrnicový modul C-EV-0302M podporuje Foxtrot při inteligentním nabíjení elektromobilu

Využitím systému Foxtrot doplněného o nový modul C-EV-0302M na sběrnici CIB můžeme řídit nabíjení jednoho nebo více elektromobilů v závislosti na aktuálním provozu ostatních elektrospotřebičů, výroby FVE, nasmlouvané odběrové křivky apod.

Systém sleduje podružným rychlým elektroměrem C-EM-0401M také na sběrnici CIB aktuální odebíraný proud v každé fázi a dle nastavené maximální hodnoty, nebo podle okamžitého přebytku výroby FVE, ev. dalších požadavků ovládá prostřednictvím modulu C-EV-0302M okamžitý nabíjecí proud připojeného elektromobilu. Systém má zároveň informaci o připojení elektromobilu, může sledovat i dodanou energii a tím poskytnout základní informaci o stavu nabití vozidla. Zároveň vyhodnocuje případné poruchové stavy, umí nabíjení kdykoli ukončit nebo přerušit atd. Všechna data je možno ukládat, lokálně i dálkově zobrazovat, takže je k dispozici přehled o stavu, popř. i možnost zásahu do nabíjení (např. řízení priorit nabíjení při současném připojení více vozidel) pro vybrané uživatele.

Modul je určen pro řízení AC nabíjení elektromobilu (EV) z běžné rozvodné sítě 230 / 400 VAC. Modul pro řízení nabíjení využívá signály CP (Control Pilot) a PP (Proximity function) v souladu s normou EN 61851-1. Oba signály jsou spolu se zemní svorkou vyvedeny na B konektoru modulu. Na tomto konektoru je také vyveden reléový výstup DO2, kterým spínáme výkonový stykač, který připojuje síťové napětí na nabíjecí kabel.

Modul C-EV-0302M a jeho schéma zapojení
Modul C-EV-0302M a jeho schéma zapojení

Signál PP používá elektronika automobilu jako informaci o připojeném nabíjecím kabelu, signál je ovládán modulem C-EV-0302M.
Signál CP je používán jednak pro řízení nabíjecího proudu v rozsahu cca 5 % až 100 % nabíjecího proudu, zároveň poskytuje zpětnou informaci o stavu nabíjení a připojení – připojení automobilu, nabíjení, nabíjení s požadavkem větrání, poruchový stav. Tyto informace modul C-EV-0302M předává v datech po sběrnici do systému pro další zpracování a zároveň je zobrazuje indikačními LED na svém panelu.

Modul je osazen dvěma univerzálními vstupy AI/DI1 a AI/DI2, které nám umožňují např. připojit ovládací tlačítka START a STOP, které můžeme umístit na panel skříňky s řídicí elektronikou a ovládat jimi lokálně nabíjení (např. při příjezdu nebo odjezdu), ev. je možno použít vstupy na připojení čidel teploty apod. Třetí vstup DI3 je určen především pro připojení výstupu S0 elektroměru pro aplikace, kde chceme mít přehled o množství energie dodaném do vozidla nebo lepší přehled o nabíjení, nebo je možno použít vstup jako běžný binární. Modul je také osazen binárním výstupem DO1, který je určený pouze pro indikační LED diodu, kterou můžeme umístit na panel skříňky vedle tlačítek a indikovat probíhající nabíjení. Signály PP a CP (dle normy IEC 61851-1) slouží jednak k informaci elektromobilu, že je připojeno nabíjecí zařízení (signál PP) a jednak umožňují řídit nabíjecí proud (signál CP) – tj. můžeme dle okamžitého dostupného výkonu, daného počtem zapnutých ostatních spotřebičů v odběrném místě, řídit nabíjecí proud vozidla tak, abychom dosáhli co nejrychlejšího nabití a zároveň nepřekročili max. odebíraný proud dle hodnoty jističe. Nebo je možno řídit nabíjení dle okamžitého výkonu lokální FVE (minimalizace nákladů) apod.

Ukázky realizací domů řízených Foxtrotem s integrovanou akumulací do baterií

Instalace střídačů Studer v rodinném domě Slunířov řízeném Foxtrotem byla inspirací pro vznik uceleného řešení nazvané HOMEGRID firmy Solární panely.cz.
Instalace střídačů Studer v rodinném domě Slunířov řízeném Foxtrotem byla inspirací pro vznik uceleného řešení nazvané HOMEGRID firmy Solární panely.cz.
Hybridní fotovoltaická elektrárna se střídači Studer integrovaná do řízení domu ve Velké Bíteši, kde je předpověď počasí i dopadající sluneční energie využívána jak pro optimalizaci využití elektřiny, tak i dešťové vody k závlahám. Výhoda řešení se střídači Studer spočívá ve schopnosti přejít do ostrovního režimu, a tak energií uloženou v bateriích plně překlenout dočasný výpadek elektřiny ze sítě.
Hybridní fotovoltaická elektrárna se střídači Studer integrovaná do řízení domu ve Velké Bíteši, kde je předpověď počasí i dopadající sluneční energie využívána jak pro optimalizaci využití elektřiny, tak i dešťové vody k závlahám. Výhoda řešení se střídači Studer spočívá ve schopnosti přejít do ostrovního režimu, a tak energií uloženou v bateriích plně překlenout dočasný výpadek elektřiny ze sítě.
Schéma komplexního zapojení energetiky v rodinném domě v Kyjově, kde je připraven i záložní diesel agregát.
Schéma komplexního zapojení energetiky v rodinném domě v Kyjově, kde je připraven i záložní diesel agregát.

Další typ podporovaného bateriového uložiště se schopností ostrovního provozu je řada produktů SAVEBOX firmy Fitcraft Energy. Interiérové provedení SAVEBOX Home s kapacitou 4,5 – 7,5 kWh je vhodné pro rodinné domy. Největší provedení má kapacitu 60 kWh a je určené pro průmyslové aplikace a zálohování větších objektů jako náhrada nebo doplněk diesel centrál. Oproti ní je schopno toto uložiště efektivně překlenout menší, avšak častější výpadky. S Foxtrotem komunikuje na úrovni Ethernet portu protokolem Modbus TCP.

Bateriové uložiště HOMEGRID s integrovaným hybridním střídačem Studer a řídicím systémem Foxtrot. Foxtrot je odsud schopen řídit využití energie z fotovoltaiky i ze sítě do baterií, do vody v akumulační nádrži a do tepelného čerpadla. Dodává Solarní panely.cz.
Bateriové uložiště HOMEGRID s integrovaným hybridním střídačem Studer a řídicím systémem Foxtrot. Foxtrot je odsud schopen řídit využití energie z fotovoltaiky i ze sítě do baterií, do vody v akumulační nádrži a do tepelného čerpadla. Dodává Solarní panely.cz.
Pro práce, výzkum a vývoj optimalizace chodu svého nového vzorového administrativního domu si vybrala firma Fenix UCEEB v Buštěhradě. Pro vzdálený monitoring veličin a úpravu algoritmů řízení zvolili na UCEEB díky dobrým zkušenostem systém Foxtrot. Online monitoring dat je dostupný webových stránkách.
Pro práce, výzkum a vývoj optimalizace chodu svého nového vzorového administrativního domu si vybrala firma Fenix UCEEB v Buštěhradě. Pro vzdálený monitoring veličin a úpravu algoritmů řízení zvolili na UCEEB díky dobrým zkušenostem systém Foxtrot. Online monitoring dat je dostupný webových stránkách.

Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.