Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řízení v budově s výrobou elektřiny, elektrickým vytápěním a připojením k distribuční síti

V pátečním bloku doprovodného programu veletrhu na Aqua-therm Praha 2016 se mluvilo o pilotním projektu administrativní budovy, kde optimalizace stavebního řešení a kombinace s FV umožnila budovu s elektrickým vytápěním klasifikovat jako A - mimořádně úspornou. Poslechněte si přednášku.

Budova bude sloužít nejen jako nové administrativní centrum společnosti FENIX GROUP a.s., ale v první fázi jako testovací objekt k ověření spolupráce střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid“. V době před veletrhem on-line stavbu budovy sledovalo více než 10.000 čtenářů TZB-info.

Reportáž z tiskové konference k otevření nového office centra společnosti FENIX GROUP

O projeku

Problémem nZEB přestávají být tepelné ztráty (velmi nízké a jasně predikovatelné) ale tepelné zisky (nahodilě vznikající v jednotlivých zónách domu). Použití sálavých elektrických topných systémů s dokonalou regulací je z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu i životnosti systému ekonomicky velmi zajímavé , neboť pořizovací náklady klesají úměrně instalovanému příkonu, přičemž náklady na údržbu se blíží nule, životnost systémů dosahuje 40 let a to vše při naprosté bezobslužnosti, možnosti vzdálené kontroly apod., uvedl v přednášce Nový koncept 2020 vytváří z plně elektrifikovaných budov ,vybavených FVE a tzv. domovními bateriemi ( využívajícími levnou energii v době jejího přebytku v síti a naopak snižujícími její odběr v době vysoké poptávky) – aktivní prvek řízení energetické soustavy.

Tímto novým konceptem se zcela mění pohled na elektrickou energii i elektrické vytápění, navrhované řešení umožní výraznější nárůst obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, neboť bude vyřešeno skladování energie a její následné využití. Topný systém i celý objekt tak bude čerpat elektrickou energii téměř výhradně z obnovitelných nebo bezemisních zdrojů.

"Jsem rád, že své experty do pracovní skupiny vyslaly MPO, MŽP, ERÚ a informace z projektu projevil zájem i předseda představenstva ČEPS, na projektu se podílí ČEZ a.s. a odbornou garanci projektu poskytla i ČFA", doplnil k představení projektu za společnost Fenix Trading Ing. Cyril Svozil.


Řízení soustavy vzhledem k výrobě elektřiny, distribuční síti i elektrickému vytápění

"Naším úkolem je navrhnout energetický systém tohoto objektu. A to nejen návrh komponent, jsme zodpovědní i za monitoring systému a částečně i za řízení", řekl v úvodu přednášky Ing. Jan Včelák, Ph.D. z Univerzitního centra energeticky efektivních budov.

Poslechněte si přednášku:

 
 
Reklama