Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Veletrh úspor energií v rakouském Welsu stále plný vystavovatelů

Náhrada zdrojů tepla na fosilní paliva obnovitelnými zdroji. Toto téma je vlastně ústřední téma výstavy, pokud to budeme posuzovat velikostí výstavní plochy a počtem vystavovatelů. Jsou to prakticky veškeré expozice kotlů na biomasu, již zmíněná solární technika, či tepelná čerpadla.

Tak jako v minulých letech, uspořádalo Energy Centre České Budějovice pro zájemce z řad české veřejnosti za podpory Výstaviště Wels ve dnech 1. 3. a 2. 3. 2013 jednodenní autobusové zájezdy na Veletrh úspor energií v rakouském Welsu.

Veletrh čelil obrovskému zájmu návštěvníků (cca 100 000) a zejména vystavovatelů (923 ze 14 zemí, včetně ČR, ve 21 výstavních halách). Veletrh úspor energií byl pořádán letos po devětadvacáté a za dobu své existence již dostatečně vstoupil do povědomí široké i odborné veřejnosti. Zárukou přitažlivosti pro návštěvníky je bezesporu hlavní téma výstavy – úspory energie.

Veletrh tradičně trval pět dní, z nichž první dva jsou vždy určeny pro odbornou veřejnost pro uzavírání obchodních partnerství.

Zájem o solární energii

Více než 50 vystavovatelů fotovoltaických zařízení podávalo informace z oblasti fungování, nákladů, návratnosti a možností podpory pro FV zařízení, což odráží neustále vzrůstající zájem (v Rakousku jsou FV zařízení dotována výkupními cenami nebo investičními příspěvky podle velikosti a umístění elektrárny). Pozorný návštěvník například objevil systém pro hospodaření s elektřinou vyrobenou ve FV panelech na střeše svého domu s připojením na síť i s částečnou akumulací ve stacionárních bateriích v kombinaci s akumulátorem v elektromobilu.

Ještě více vystavovatelů bylo z oboru solární termiky, která má v Horním Rakousku a Rakousku vůbec dlouhou tradici. Kromě přípravy teplé vody je častěji frekventováno i vytápění solárním teplem. Je to dáno vyšší úrovní roční solární radiace na území Rakouska, než je na území České republiky.

LED – osvětlení budoucnosti

Také v Rakousku řada domácností setrvává u svých starých dobrých žárovek, které převažují jako zdroje ve svítidlech. S relativně nízkými náklady je možno pouhou záměnou těchto zdrojů realizovat velké úspory, aniž bychom museli sedět potmě. Ve stáncích věnovaných LED svítidlům (úsporné zářivky vymizely?) bylo možno vidět v provozu nepřeberná množství zdrojů a svítidel, různá provedení, tvary a barvy, světelné scény, bezdrátová ovládání i výrobky použitelné pro veřejné osvětlování vybavené optickými zákryty.

Při troše štěstí mohl návštěvník vyhrát v soutěži vybavení LED osvětlení pro domácnost v ceně až 500 EUR.

Náhrada zdrojů tepla na fosilní paliva obnovitelnými zdroji

Toto téma je vlastně ústřední téma výstavy, pokud to budeme posuzovat velikostí výstavní plochy a počtem vystavovatelů. Jsou to prakticky veškeré expozice kotlů na biomasu, již zmíněná solární technika, či tepelné čerpadla. Těm byla věnována celá hala č. 19. V těsném sousedství pak vystavovaly firmy zabývající se řízeným větráním se zpětným získáváním tepla.

Hlavním fosilním palivem, ke kterému se přepočítávají úspory je v Rakousku lehký topný olej (jinak platí heslo „když už olej, tak moderní a účinný systém“ – rozuměj kondenzační olejový kotel). Rozsáhlá expozice byla věnována lokálním topidlům na kusové dřevo a pelety (jen minimum z vystavovaných kamen mělo teplovodní vložku pro napojení na otopný systém).

Kotle na biomasu, to jest na spalování kusového dřeva, pelet či štěpky zabíraly nejen většinu plochy ústřední haly č. 20, ale byly k vidění i v celé řadě jiných míst. Firmy většinou nabízejí řešení včetně příslušenství pro skladování a pro manipulaci s palivem.

Některé výrobky v sobě kombinují hned několik zdrojů, viz peletový kotel integrovaný do solárního zásobníku teplé vody. Zastoupeny byly všechny rakouské firmy a mezinárodní firmy, které na tomto poli něco znamenají, nemohly chybět.

Tyto firmy také rozšiřují svůj vyráběný a vystavovaný sortiment do všech oblastí, takže třeba výrobce, který se ještě nedávno zabýval výrobou převážně plynových kotlů, nabízí kromě dnes většinou kondenzačních kotlů i kotle na všechny druhy výše uvedené biomasy, plynové kogenerační jednotky včetně minikogenerací 5,5 kWel/13,5 kWt, mikrokogenerací 1 kEel/6 kWt se Stirlingovým motorem, solární termické panely a tepelná čerpadla všech systémů.

Každý našel, co hledal

Veletrh úspor energie je zároveň stavebním veletrhem. Proto i ten, kdo nemá jako prvotní zájem energetiku, musel odejít z veletrhu spokojen. V dalších expozicích byly prezentovány ostatní stavební prvky počínaje konstrukčními systémy (klasické pálené cihelné bloky, jednovrstvé zdivo pro pasivní výstavbu, kontaktní zateplovací systémy, systémy s provětrávanou fasádou, sendvičové konstrukce, dřevostavby), dál tepelné izolace (včetně ekologických jako je ovčí nebo dřevitá vlna), omítky, stropy, střechy, schodiště, komíny a podlahy a konče výplněmi otvorů a jejich letním zastiňováním. Doplňkem potom byly expozice týkající se vysušování a sanace budov, dlažeb a obkladů, domácích spotřebičů, centrálních vysavačů, van, sprch, saun, bazénů, otopných těles a armatur, využívání dešťové vody, nábytku, zimních zahrad, plotů, vrat a zahradnictví.

Nechyběly ani expozice firem zabývajících se elektroinstalací, regulací a inteligentním řízením provozu domu, distribučních energetických společností a elektromobilita.

Poradenství v oblasti úspor energie poskytoval Hornorakouský svaz pro úspory energie se sídlem v Linci (O.Ö. Energiesparverband) ve své tradiční „poradenské ulici“ a na různých místech byla zdarma k dispozici různá periodika včetně obsáhlých několikasetstránkových příruček aktuálního vydání (2013) tištěných na kvalitním papíře, ze kterých lze získat informace o tom, jak ušetřit na spotřebě energie, jak svůj dům utěsnit, zaizolovat, větrat, jaké materiály zvolit, jaký otopný systém použít, jak připravovat teplou vodu, jak si bydlení zpříjemnit a jak získat finanční podporu (rozumí se v Rakousku).

Něco navíc

Průběh veletrhu byl pro návštěvníky z řad široké veřejnosti zpestřen velkým množstvím doprovodných akcí: firemní prezentace, přehlídky, přednášky, konference a soutěže. Jejich předmětem byly např. problematika úsporných spotřebičů pro domácnost, pasivních domů nebo vytápění biomasou.

Významnou souběžně probíhající akcí v prostorách veletrhu byla každoročně pořádaná konference WSED (World Sustainable Energy Days – Světové dny udržitelné energie, letos více než 800 účastníků z 61 zemí), v rámci které proběhla evropská konference o peletách, konference o budovách s téměř nulovou spotřebou energie, konference o zvyšování energetické účinnosti v EU, konference o LED jako inovativním řešení osvětlení a konference mladých odborníků do 35 let z různých oblastí energetiky, kde vystoupilo i několik přednášejících z Čech.

V roce 2014 plánuje Energy Centre České Budějovice opět autobusové zájezdy na Veletrh úspor energie ve Welsu. Kromě pořádání zájezdů a řady dalších činností a služeb poskytuje Energy Centre České Budějovice bezplatné a nezávislé energetické poradenství zaměřené na hospodárné využití všech druhů energií a podporu využívání obnovitelných zdrojů energií. Telefonicky se lze objednat na bezplatné poradenství na bezplatné lince 800 38 38 38, nebo využít e-mailové adresy eccb@eccb.cz. Bližší informace viz www.eccb.cz.

 
 
Reklama