Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Alternativní zdroje energie 2012

Obnovitelné zdroje tepla a chladu pro budovy

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci Alternativní zdroje energie 2012 s podtitulem Obnovitelné zdroje tepla a chladu pro budovy, která se bude konat ve dnech 10. až 12. července 2012 v Kroměříži.

Vážení,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na konferenci Alternativní zdroje energie 2012 s podtitulem Obnovitelné zdroje tepla a chladu pro budovy, která se bude konat ve dnech 10. až 12. července 2012 v Kroměříži. Vývoj evropské a tuzemské legislativy v poslední době směřuje k energeticky úsporným stavebním řešením budov a zároveň k vyššímu využití obnovitelných zdrojů pro jejich zásobování energií.

Naplnění závazků na zvýšení podílu OZE na spotřebě energie do roku 2020 a přechod na energeticky téměř nulové budovy z pohledu spotřeby primární energie se neobejde bez významného využití obnovitelných zdrojů tepla a chladu. Konference se tak může stát jedinečnou příležitostí k setkání odborníků z různých oblastí využití obnovitelných zdrojů tepla a chladu v budovách a k diskuzi nad tématy, které budoucí legislativa přináší. Konference je určena projektantům, podnikatelům v oboru AZE, pracovníkům škol, vědeckých pracovišť a institucí státní správy. Součástí programu konference bude exkurze na zajímavé technické instalace OZE a doprovodný společenský program v krásném prostředí města Kroměříže.

Těším se na setkání s vámi
Tomáš Matuška, odborný garant konference

Konferenci pořádá odborná sekce Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE).

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

  • Solární a nulové domy
  • Solární vytápění a chlazení
  • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
  • Nízkoenergetické chlazení
  • Mikrokogenerace
  • Spalování biomasy ve zdrojích tepla pro budovy
  • Akumulace energie (teplo, chlad)
  • Kombinované systémy (teplo, chlad)
  • Počítačové simulace pro systémy AZE

Program konference předpokládá úvodní plenární zasedání nad tématy nové legislativy v oblasti energetické náročnosti budov a podpory OZE a dále přednášky v tématických blocích a posterové prezentace. Přednáškové bloky se budou věnovat specifickým tématům v oblasti alternativních zdrojů tepla a chladu, především však výzkumu, vývoji a inovacím, realizacím z praxe, ekonomice a ekologii provozu.

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 31. 1. 2012.
Registrace abstraktů: www.azecr.cz

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 28. 2. 2012.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 15. 5. 2012.
Pro autory příspěvků je účast na konferenci zdarma.

PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU KONFERENCE

Sborník ke konferenci Alternativní zdroje energie 2012 bude vydán tištěný s vloženým CD s příspěvky v elektronické podobě. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 6 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů. Příspěvky se zasílají elektronickou poštou.

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Konference se uskuteční v prostorech Justiční akademie (budova C) v Kroměříži, Smetanova 3921.

UBYTOVÁNÍ

Na základě Vašeho požadavku zajistíme ubytování v prostorech Justiční akademie Kroměříž ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.

PŘIHLÁŠKY - KONFERENČNÍ POPLATEK

  Konferenční poplatek Poplatek po slevě
Účastníci konference 2.900 Kč 2.600 Kč
Členové STP, ČSSE 2.300 Kč 2.000 Kč
Studenti (členové STP) Zdarma -

Sleva platí pro účastníky, kteří se závazně zaregistrují do 31. 3. 2012 a uhradí konferenční poplatek do 30. 4. 2012.

Přihlášky: www.azecr.cz

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konferenční poplatek obsahuje: účast na celém jednání konference včetně společenských a doprovodných akcí a sborníku příspěvků ke konferenci. Cestovné a ubytování hradí vysílající organizace.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Časopis Vytápění, větrání, instalace

Časopis Topenářství Instalace

Internetový portál www.tzb-info.cz

Časopis Alternativní energie

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

Tomáš Matuška, Petr Mádr, Jaromír Sum

SEKRETARIÁT KONFERENCE

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...

 
 
Reklama