Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Alternativní zdroje energie 2012 - výzva k přihlášení příspěvků

Společnost pro techniku prostředí (odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie) ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE) pořádají ve dnech 10. až 12.  července 2012 v Justiční škole v Kroměříži odbornou konferenci Alternativní zdroje energie 2012 s podtitulem „Obnovitelné zdroje tepla a chladu pro budovy“. S ohledem na vývoj evropské a tuzemské legislativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie je udržitelné zásobování teplem a chladem budov zásadním tématem na cestě k dosažení smysluplného snížení spotřeby primární energie budov.

Konference je jedinečnou příležitostí pro setkání odborníků v široké oblasti alternativních zdrojů tepla a chladu, zahrnující především solární tepelnou techniku, tepelná čerpadla a využití energie biomasy. Konference je určena projektantům, podnikatelům v oboru Alternativní zdroje energie, pracovníkům škol, vědeckých pracovišť a institucí státní správy.

Odborné sekce se budou věnovat především následujícím tématům:

  • solární a nulové domy;
  • solární vytápění a chlazení;
  • tepelná čerpadla a využití energie prostředí;
  • nízkoenergetické chlazení;
  • mikrokogenerace;
  • spalování biomasy ve zdrojích tepla pro budovy;
  • akumulace energie (teplo, chlad);
  • kombinované systémy (teplo, chlad);
  • počítačové simulace pro systémy AZE;

a další.

Výzva k přihlášení příspěvků

Nabídku příspěvků do sborníku konference formou abstraktu v českém nebo slovenském jazyce (max. 300 slov) je možné zaslat v elektronické podobě na stp@stpcr.cz do 31. 1. 2012. Formulář abstraktu je ke stažení na webovské stránce konference http://www.azecr.cz. Vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 28. 2. 2012.

Více informací:
http://www.azecr.cz

Podrobnosti, přihlášky:
http://www.stpcr.cz
e-mail: stp@stpcr.cz
tel.: 221 082 353

 
 
Reklama