Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Nekonvenční zdroje elektrické energie nabídla pohled na vývoj zdrojů

Široká odborná veřejnost v oblasti zdrojů energií se sešla nedaleko Brna v obci Hrotovice. Zde pořádala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně již 32. ročník mezinárodní konference – Nekonvenční zdroje elektrické energie. Tento rok se sešlo více než 60 odborníků, vědců, ale také zástupců firem a médií.

Celé tři dny patřil hotel SPORT-V v Hrotovicích odborníkům se zaměřením na problematiku alternativních zdrojů elektrické energie z ČR i dalších středoevropských zemí.

Tento rok se velmi povedl, jsme rádi, že se počet účastníků konference stále zvyšuje a osobně se mi také líbí trend zapojování mladých doktorandů do vědeckých konferencí a celkové vědecké činnosti, chválí konferenci hlavní organizátor doc. Ing. Petr Bača, PhD., předseda organizačního výboru a tajemník Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.

Na konferenci se sešlo více než 60 účastníků, z toho přijelo debatovat na odborná témata téměř 20 zahraničních hostů zejména z Anglie a Slovenska „Tento rok jsme měli také vysoké procento žen v plénu, což nebývá úplným zvykem,“ s úsměvem doplňuje doc. Bača. Největšími osobnostmi konference byli prof. Markvart (University of Southampton, Anglie), doc. Dostál (Žilinská univerzita), dr. Tkáč (Technická univerzita Košice).

Konference probíhala v několika sekcích, kde se střídali jednotlivý přednášející. První sekce byla zaměřena na přehled novinek ve vědě, výzkumu, vývoji a legislativě nekonvenčních zdrojů elektrické energie. Další prezentace byly zaměřeny na srovnávání několika variant využívání zdrojů energie, porovnávání kladů a záporů. Ačkoliv stop stav výstavby velkých i malých fotovoltaických elektráren v ČR trvá již téměř rok, byla fotovoltaice věnována velká pozornost a objevili se příspěvky kombinace fotovoltaiky s jinými zdroji elektrické energie a se systémy pro akumulaci vyrobené energie. Významné zastánce zde měla také frakce jaderné energie, vodních elektráren, akumulátorových systémů atd.
„Všechny hlasy a názory byly velmi zajímavé, je zajímavé sledovat, jak se vyvíjí celkový pohled na zdroje elektrické energie. Každá přednáška přinesla něco nového, vyvolala myšlenky, o kterých je nutné přemýšlet,“ dodává doc. Bača. Prostor pro prezentaci využilo osm partnerských firem, které představili své novinky a vize pro další vývoj v oblasti zdrojů elektrické energie.

Na konferenci zaznělo celkem 29 příspěvků, z toho 12 příspěvků primárního výzkumu, 8 z oblasti aplikovaného výzkumu, 9 přehledových, srovnávacích a komerčních příspěvků. Příspěvky z oblasti primárního výzkumu se věnovali především problematice elektrochemických zdrojů, aplikovaný výzkum byl zaměřen na kombinované systémy, na palivové články, na podpůrné systémy pro řízení a záznam činnosti zdrojů energie.


„Doprovodný program určovali letos účastníci konference osobně, kdy na webových stránkách hlasovali pro jednu z nabízených možností. Letos zvítězila exkurze přečerpávací vodní elektrárny v Dalešicích. Jen pro zajímavost: V České republice jsou pouze tři přečerpávací vodní elektrárny a my jsme navštívili jednu z nich.
Myslím si, že všichni účastníci museli odcházet spokojeni. Program byl dynamický, konference měla spád a věřím, že se lidé i pobavili. Vědecká konference je i o neformálním setkání lidí, které nevidíte celý rok. Navíc dokonalé prostředí a zázemí, které jsme dokázali vytvořit, dotváří hezký pocit z těch několika dní, které jsme zde strávili,“
řekl k doprovodnému programu doc. Bača.

Velký dík patří nejen organizačnímu výboru v čele s doc. Bačou, ale také Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a České elektrotechnické společnosti, partnerům konference – společnosti MEgA – Měřicí energické aparáty, a.s., Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., UNIS a.s., PZK BRNO a.s., PHOENIX CONTACT, s.r.o. SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., ENVINET a.s., Photon Engineering s.r.o. Mediálně podpořili celou akci TZB Info, CHEmagazín, Technický týdeník, Energie 21, Pro-energy magazín, Brno Business, Eltech 2010, ETM, ETM.cz, Zlatý blesk, Elektro, Elektroinstalatér a časopis Technika a Trh.

Celou konferenci mohli sledovat také ostatní zájemci na sociální síti Facebook, kde byla přenášena online reportáž z této akce. Veškeré přednášky a prezentace vydává fakulta také elektronicky na CD.
Další ročník této významné akce se uskuteční v září roku 2012.