Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference OZE 2010

České ekologické manažerské centrum (CEMC) a jeho odborný časopis Alternativní energie vás srdečně zve na 1. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie (OZE) 22.4. - 23.4. 2010 v Koutech nad Desnou.

Konference se uskuteční ve dnech 22.4. - 23.4. v Koutech nad Desnou v hotelu Dlouhé stráně.

Konference si klade za cíl rozšířit kontakty mezi výzkumnou sférou a praxí. A dále zprostředkovat informace o výsledcích vědy a výzkumu pro podnikatelskou sféru a současně informovat výzkumné pracovníky o potřebách praxe v oblasti OZE.

Konference je určena především pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy k seznámení se s výzkumnými tématy a projekty na kterých se v ČR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi. Dále k navázání spolupráce s výzkumnými pracovišti, pro představitele VŠ, pro studenty k seznámení se s potřebami reálného života a k případnému navázání spolupráce.

Na první den jsme pro posluchače připravili odborné přednášky. Naopak na druhý den je připravena odborná exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Páteční odpoledne bude věnováno problematice EKISů.

Předběžný program konference a podrobné informace jsou Vám online k dispozici na oficiálním webu konference - www.tretiruka.cz resp. na adrese: http://www.tretiruka.cz/energie/konference-oze/

Partnerem Konference OZE 2010 je:


Konference OZE 2010 doprovází Sympozium Odpadové fórum 2010, nad kterým převzaly záštitu Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pátý ročník Sympozia Odpadové fórum 2010 zahajuje o den dříve, a to ve dne 21.4.2010 a končí 23.4.2010.

Pořadatelem symposia je též České ekologické manažerské centrum (CEMC) a cílem sympozia je rozšíření kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí a zprostředkování informací o výsledcích výzkumu pro podnikatelskou a veřejnou sféru. V neposlední řadě jde rovněž o informování výzkumných pracovníků o prakticky potřebných výzkumných tématech.

Symposium Odpadové fórum 2010 je od letošního ročníku součástí prestižního seriálu odborných odpadářských akcí ODPADOVÉ DNY 2010.

Podrobné informace naleznete na zde

Generálním partnerem symposia je:


České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC slouží jako zdroj informací o eko- efektivnosti a jako katalyzátor stimulující zavádění environmentálního managementu. CEMC je členem mezinárodní sítě pro environmentální management (INEM), Spolku pro interdisciplinární a mezinárodní management (VIIM) a Českého národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC).

  • jsme provozovateli databáze o environmentálních službách (www.envisluzby.cz) a nového portálu pro podniky, podnikatele a živnostníky - www.tretiruka.cz
  • jsme organizátory vzniku Asociace autorizovaných osob EIA/SEA
  • jsme Centrem technické normalizace pro oblast řady norem spadajících pod ISO 14001
 
 
Reklama