Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Environmentálně šetrná olympijská vesnice Millenium Water ve Vancouveru

Ve Vancouveru, na jižním břehu zálivu False Creek, bude sportovcům v průběhu olympijských her sloužit vesnice s 1100 ubytovacími jednotkami. Autoři projektu vytvořili areál využívající odpadní teplo z kanalizace, dešťovou vodu a obnovitelné zdroje.

Všechny bytové jednotky v areálu jsou vytápěny kapilárními rohožemi. Takzvaný městský energetický systém odebírá teplo z městské kanalizační sítě a ohřívá vodu přiváděnou do systému stropního sálavého vytápění v budovách.

Olympijské hry - Millenium Water Vancouver

Goran Ostojic, zakládající partner konzultační firmy Cobalt Engineering, která se podílela na projektu, říká, že způsob vytápění je jeden z charakteristických znaků, které obyvatelé zaznamenají okamžitě. Všechny jednotky jsou vybaveny sálavým vytápěním, ale ne podlahovým, jak je to zde zvykem, nýbrž vytápěním ve stropech nebo podhledech. Ostojic potvrzuje, že ačkoliv jde v Evropě o běžný systém, v rámci Severní Ameriky jde v podstatě o novinku. Sálavý systém neohřívá vzduch v místnosti, ale ohřívá objekty v místnosti a ostatní povrchy sálavým teplem. Uživatel tak necítí diskomfort chladných povrchů. V létě stejné kapilární rohože vnitřní prostředí ochlazují.

Budovy v celém projektu mají široké spojovací koridory, přirozeně osvětlené a větrané. Obvodové stěny jsou opatřeny účinnou tepelnou izolací a výplně otvorů jsou vybaveny automatickým stínicím systémem pro omezení solárních zisků za jasného počasí.

Olympijské hry - Millenium Water Vancouver   Olympijské hry - Millenium Water Vancouver

Projekt je velice šetrný i z hlediska hospodaření s vodou. Dešťové srážky jsou zachytávány do podzemních nádrží, odkud se v létě čerpají pro účely závlah zelených střech budov a na podzim a v zimě vystačí pro splachování toalet v budovách.

To vše znamená, že vesnice má 50% spotřebu energie a 40% spotřebu vody v porovnání se sousedními projekty na pobřeží zálivu.

Olympijské hry - Millenium Water Vancouver   Olympijské hry - Millenium Water Vancouver

Výsledkem pro obyvatele budov je komfortní, zdravé a přirozeně větrané prostředí, které nepotřebuje přivádět velké množství vzduchu z exteriéru, filtrovat jej, ohřívat nebo chladit v rámci systému nuceného větrání.

Budoucí dům pro seniory v olympijské vesnici vyrobí více energie, než sám spotřebuje

Jedná se o jeden z "nejzelenějších" projektů v Kanadě. Nulový dům se 64 bytovými jednotkami stojí na jihovýchodě olympijské vesnice. Zatímco většina budov v olympijské vesnici dosáhne na zlatý certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), nulový projekt budoucího domu pro seniory je navržen na platinové hodnocení LEED. Solárně termické kolektory na zelené střeše zásobují vytápěcí systém. Každá jednotka má nejméně dvě stěny sousedící s exteriérem, což zlepšuje propojení s exteriérovým prostředím z hlediska denního osvětlení a větrání. Přirozené výměny vzduchu se dosahuje otevřením oken v komunikačních prostorech na jedné straně a oken v bytových jednotkách na straně druhé. Komunikační prostory jsou otevřené, viditelné a snadno přístupné, takže přirozeně motivují k používání oproti eskalátorům a výtahům.

Olympijské hry - Millenium Water Vancouver   Olympijské hry - Millenium Water Vancouver

Okna budovy mají trojité zasklení, což je běžné opatření např. v Edmontonu, ale nikoliv ve Vancouveru. Energetickou spotřebu snižuje použití LED technologie pro osvětlení a použití spotřebičů s vysokou energetickou třídou. Podle slov projektového manažera olympijské vesnice Rogera Bayleyho puristé namítají, že ve skutečnosti se nejedná o nulovou stavbu, a to z důvodu, že se využívá teplo z chladicích zařízení prodejny potravin pod budovou. Jedná se ale o energii, která by jinak byla ztracena. Odpadní energie z obchodu se používá k předehřívání teplé vody. Budova jí tak generuje více, než sama spotřebuje. Přebytečná teplá voda bude prodávána do městského energetického systému a zisk z prodeje bude použit k úhradě části nákladů na elektřinu.

Olympijské hry - Millenium Water Vancouver   Olympijské hry - Millenium Water Vancouver

Spotřeba vody, tepla a elektřiny bude v každé jednotce nepřetržitě monitorována. Výsledky budou použity k vytvoření strategie lepšího hospodaření s energiemi a k dalšímu snižování energetické náročnosti.

Očekává se, že speciální zařízení pro snižování energetické náročnosti budovy by měly snížit její spotřebu až o 40 %. Budovu samotnou prodražily o 16 % oproti jiným běžným stavbám podobného typu. Vancouverský architekt nulových domů Stuart Lyon vypočítává, že vyšší náklady na stavbu se v energetických úsporách vrátí za 25 let.

Olympijské hry - Millenium Water Vancouver   Olympijské hry - Millenium Water Vancouver

Olympijská vesnice je příspěvkem k udržitelnému rozvoji

Cílem města Vancouver bylo přeměnit podstatnou část území okolo jezera tak, aby byl příkladem udržitelného rozvoje. Projekt vyrostl za 193 milionů dollarů, město získalo milion čtverečních stop obytné plochy a 70 tisíc čtverečních stop pro komerční prostory. Hank Jasper, ředitel pro výstavbu z developerské firmy uznává, že opatření nutná pro dosažení šetrnosti znamenala zvýšené náklady, každopádně systém jako celek vytváří přidanou hodnotu pro obyvatele v kvalitě bydlení a života. Ne všechny projekty developera vznikají tímto systémem, ale ty klíčové, jako je tento, mohou správně nasměrovat rozhodování budoucích zájemců o kvalitní bydlení a nový životní styl.

Oficiální stránky olympijské vesnice
 
 
Reklama