Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novela stavebního zákona II. – instalace fotovoltaických a větrných elektráren

Stavbu větrných a solárních elektráren by měla významně urychlit novela stavebního zákona platná od 1. 1. 2024. Hlavní změny pro estav.tv představují právníci z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Zástupci z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti ve spolupráci s TZB-info připravili trojdílné video o novele stavebního zákona.

V druhém dílu Pavel Doucha popíše změny, které nový stavební zákon přináší pro obnovitelné zdroje energie.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
  • V prvním videu Luděk Šikola představuje nejdůležitější změny a usnadnění, které přináší nový stavební zákon.
  • Ve třetím dílu Jan Plšek vysvětlí postup v přechodném období, kdy se dokončují stavby zahájené před dokem 2024.

Výrobny energie z obnovitelných zdrojů mají ve stavebním právu specifické postavení. Ty nejmenší zdroje s výkonem do 50 kW jsou tzv. drobné stavby a nepodléhají žádnému řízení před stavebním úřadem. Naopak největší zdroje s výkonem nad 1 MW (u fotovoltaiky je hranice nastavena na 5 MW) jsou takzvanými vyhrazenými stavbami. Kromě jiných specifik platí, že je povoluje nový Dopravní a energetický stavební úřad. Ostatní výrobny energie z OZE (50 kW až 1 MW, resp. 5 MW u FVE) bude povolovat krajský úřad.

Velkou roli hraje i skutečnost, že výrobny energie z OZE s výkonem nad 1 MW jsou již od účinnosti tzv. Lex OZE I. (zák. č. 19/2023 Sb.) tzv. veřejnou technickou infrastrukturou. Na této skutečnosti stavební zákon nic nemění. To má pak dopady do možnosti realizovat výjimečně stavbu výrobny elektřiny z OZE bez nutnosti měnit územní plán.

Další podstatné změny, a tedy i novelizaci nového stavebního zákona lze v blízké době očekávat od transpozice nové evropské směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Ta ukládá členským státům povinnost plošně zjednodušit povolovací řízení výroben energie z OZE a stanovit vhodné oblasti jejich rozvoje, kde bude povolovací proces ještě jednodušší.

 
 
Reklama