Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Polygon fotovoltaiky a elektromobility slavnostně otevřen na FEKT VUT v Brně

Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně zahájily svůj provoz polygony fotovoltaiky a elektromobility. Studentům budou sloužit jako výuková laboratoř pro instalaci fotovoltaických střešních systémů a nabíječek elektromobilů.

Vysoké učení technické v Brně (VUT FEKT) je jedinou vysokou školou, která takovou laboratoří disponuje. Byla vytvořena za účelem praktické výuky předmětů se zaměřením na obnovitelné zdroje, aby studenti získali odbornou praxi v sestavování střešních fotovoltaických systémů. „Jsem rád, že tato učebna vznikla právě na naší fakultě, protože na FEKT má výuka a výzkum v oblasti fotovoltaiky dlouholetou tradici. V případě technického vzdělávání je velice důležité, aby si studenti mohli teoretické znalosti ověřit v praxi,“ řekl při otevření děkan FEKT Vladimír Aubrecht.

Polygon vznikl ve spolupráci s Českou fotovoltaickou asociací (ČFA). „Praxe je v tomto oboru nezbytností. Díky doplnění teorie o praktickou výuku studenti VUT získají ve srovnání s jinými školami v této oblasti velký náskok,“ dodal ředitel ČFA Petr Maule, „a přiblíží se tak o krůček profesním vysokým školám, které legislativně ještě u nás nemáme zakotvené“.

Není nad praktickou výuku. Proto FEKT VUT nově nabízí studentům předmětů se zaměřením na obnovitelné zdroje možnost získat odbornou praxi v sestavování střešních fotovoltaických systémů. Doposud byla teoretická výuka doplněna pouze o počítačové simulace. Vznik laboratoře umožní dosažení profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“ nebo „Montér dobíjecích stanic pro elektromobily“.

Přečtěte si také Jaký je nejlepší sklon a orientace fotovoltaických panelů pro solární pole? Přečíst článek

Laboratoř disponuje fotovoltaickou střechou a fotovoltaickým polygonem, který umožňuje zapojování komponentů pro síťový i hybridní fotovoltaický střídač na propojovacím panelu. Obsahuje i ukázkové řešení odpojování stejnosměrného napětí fotovoltaických modulů, kdyby bylo potřeba systém uvést do bezpečného stavu – ať už z důvodu práce na zařízení, nebo kvůli bezpečnosti hasičů v případě požáru.

Podstatnou částí laboratoře je i polygon elektromobility, který je vybaven dobíjecí stanicí a konektorovacím propojovacím pracovištěm. Umožňuje tak navrhnout, zapojit a ověřit funkčnost navržené dobíjecí stanice a její komunikaci se softwarovou podporou.

Děkan VUT FEKT Vladimír Aubrecht a ředitel ČFA Petr Maule připíjejí na start nového polygonu.
Děkan VUT FEKT Vladimír Aubrecht a ředitel ČFA Petr Maule připíjejí na start nového polygonu.
Snímek ukazuje funkční hybridní bateriový střídač v odkrytovaném stavu. Pro bezpečnost studentů je instalována ochrana proti možnému dotyku zábranou (průhledným krytem).
Snímek ukazuje funkční hybridní bateriový střídač v odkrytovaném stavu. Pro bezpečnost studentů je instalována ochrana proti možnému dotyku zábranou (průhledným krytem).
Na dolním snímku je konektorovací pole pro zapojování DC rozvaděče, včetně ochranných a jistících prvků.
Na dolním snímku je konektorovací pole pro zapojování DC rozvaděče, včetně ochranných a jistících prvků.

Fotografie myšlenkových tvůrců polygonu Petr Maule (vlevo) a Jiří Vaněk (vpravo).
Fotografie myšlenkových tvůrců polygonu Petr Maule (vlevo) a Jiří Vaněk (vpravo).


Navštivte náš fotovoltaický polygon v rámci dnů otevřených dveří (DOD) termíny zde, případně nás navštivte a konzultujte na elektrotechnické konference NZEE více informací naleznete na: NZEE.CZ

 
 
Reklama