Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2023

„Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku“. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 21. konferenciu so zahraničnou účasťou „OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2023“ na tému: „Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku“

15.–16. máj 2023
Hotel ATRIUM, Nový Smokovec

Generálni partneri:


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku“. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Konferencia sa uskutoční v termíne 15.–16. máj 2023 v hoteli Atrium***, Nový Smokovec. Máme pripravených 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (podmienky, solárna energia, biomasa, tepelné čerpadlá a geotermálna energia), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU
Katedra TZB
Radlinského 11
810 05 Bratislava
dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave
prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave

Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil: +421 903 562 108
konferencie@sstp.sk
Organizačný výbor:
Ing. Veronika Mučková
Ing. Eva Švarcová
Editor zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová sstp@sstp.sk

www.sstp.sk

15. 5. 2023 pondelok

08.30–09.45 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.45–10.00 h zahájenie konferencie
10.00–12.00 h I. sekcia: Podmienky pre OZE
12.00–13.00 h PRESTÁVKA na OBED
13.00–15.00 h II. sekcia: Solárna energia
15.00–15.30 h PRESTÁVKA NA KÁVU
15.30–17.30 h III. sekcia: Biomasa
17.30–20.00 h PRIESTOR NA RELAX
20.00–20.30 h Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov
20.30–23.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER

16. 5. 2023 utorok

08.00–08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08.30–10.30 h IV. sekcia: Tepelné čerpadlá
10.30–11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU
11.00–13.00 h V. sekcia: Geotermálna energia
13.00–14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE

15. 5. 2023 pondelok

08.30–09.45 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
09.45–10.00 h zahájenie konferencie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant
10.00–12.00 h I. sekcia: PODMIENKY PRE OZE
vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU v Bratislave
Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
 1. Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku
  P. Tauš, FBERG, TU v Košiciach
 2. Podpora OZE z Programu Slovensko
  K. Šoltésová, SIEA
 3. Financovanie OZE v rámci 3. výzvy – obnova rodinných domov
  M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia
 4. Potenciál rozvoja komunitnej energetiky v podmienkach SR
  P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR (CZ)
 5. Udržateľné a uhlíkovo neutrálne budovy na Slovensku
  P. Kukura, SKGBC
 6. OZE a budovy s takmer nulovou potrebou energie
  D. Petráš, SvF STU v Bratislave
12.00–13.00 h OBED
13.00–15.00 h II. sekcia: SOLÁRNA ENERGIA
vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD., SvF STU v Bratislave
Generálny partner: Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 1. OZE a ich legislatívny rámec
  L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 2. Návrh solárneho systému na podporu prípravy TUV v bytovom dome a jeho optimalizácia
  M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 3. Zhodnotenie projektu Zelená domácnostiam
  M. Veverka, SIEA
 4. Systémové riešenia Viessmann s integrovaným systémom HEMS (Home Energy Management System)
  D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 5. Batériové úložiská pre FVE
  P. Jackuliak, FENIX Slovensko
 6. Optimalizácia hybridných zdrojov na báze OZE pre manažment spotreby energií
  S. Berezňanin, MS THERM s.r.o.
 7. Využitie solárnej energie pre aplikáciu ATO
  V. Mučková, D. Kalús, SvF STU v Bratislave
15.00–15.30 h PRESTÁVKA NA KÁVU
15.30–17.30 h III. sekcia: BIOMASA
vedie: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., SvF STU v Bratislave
hlavný partner sekcie: HERZ, spol. s r.o.
 1. Pestovanie a energetické využitie mikrorias s uplatnením prvkov obehového hospodárstva
  J. Gaduš, FEŠRR SPU v Nitre
 2. Biomasa a kondenzačná technika
  R. Hrnčiar, HERZ, spol. s r.o.
 3. Spaľovanie rôznych druhov a foriem biomasy pri rôznych podmienkach spaľovania
  J. Jandačka, M. Holubčík, R. Nosek, P. Nemec, SjF ŽU v Žiline
 4. eSADA – SW podpora pro logistiku a bilancování biomasy
  P. Šnyta, EG – Expert, s.r.o.
 5. Skúsenosti s riadením spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov na základe snímania trendu emisií oxidu uhoľnatého
  J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, TU v Košiciach
 6. Rekonštrukcia biomasovej kotolne a rozvodov tepla – Dešná u Dačic
  R. Štefanec, NRG flex
 7. Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS
  V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s.
17.30–20.00 h PRIESTOR NA RELAX
Odovzdanie ceny za prínos v uplatňovaní OZE 2022
20.00–20.30 h Koktail generálneho partnera a hlavných partnerov
20.30–23.00 h Spoločenský večer

16. 5. 2023 utorok

08.00–08.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
08.30.–10.30 h IV. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
vedie: prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., SjF STU v Bratislave
hlavný partner sekcie: STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
 1. Chladiace a klimatizačné zariadenia poháňané solárnym a odpadným teplom
  M. Masaryk, M. Masaryk Jr., L. Bursíková, SjF STU v Bratislave
 2. Hybridné tepelné čerpadlo – úsporná prevádzka aj v rekonštrukcií
  P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Návrh TČ pre ohrev TUV pomocou Buderus DiWa 7.2.
  M. Baboľ, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 4. Systém tepelného čerpadla v kombinácii s ostatnými OZE
  A. Jendrichovská, M. Kaľavský, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
 5. Sálavé vykurovacie/chladiace systémy s tepelným čerpadlom
  E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
10.30–11.00 h PRESTÁVKA NA KÁVU
11.00–13.00 h V. sekcia: GEOTERMÁLNA ENERGIA
vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
hlavný partner sekcie: NRG flex
 1. Plytká geotermálna energia, legislatíva a pomoc umelej inteligencie v rámci návrhov legislatívy
  J. Plch, MŽP SR
 2. Obnoviteľnosť a trvalo udržateľné využitie a využívanie zdrojov geotermálnej energie na Slovensku
  B. Fričovský, D. Marcin, R. Černák, K. Benková, ŠGÚDŠ v Bratislave
 3. Systém spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody a jeho využitie v prevádzke kúpaliska
  A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 4. Využitie geotermálnej energie na produkciu elektriny v Žiari nad Hronom a Prešove prostredníctvom ORC
  M. Jankura, PW Energy, a.s.
 5. Možnosti výroby elektrickej energie z geotermálnej energie v podmienkach Slovenska
  J. Géba, B:POWER, a.s.
 6. Meranie prietoku geotermálnej vody ultrazvukovou metódou
  J. Ilko, FLEXIM, GmbH
 7. Využívanie geotermálnej energie v poľnohospodárstve, klady a zápory
  J. Takács, SvF STU v Bratislave
13.00–14.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE

Organizačné informácie SSTP

Termín a miesto konania

15.–16. 5. 2023 Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec

Účastnícky poplatok bez DPH DPH spolu s DPH
vložné účastník 60,00 € 20,00 % 72,00 €
vložné účastník člen SSTP*, SKSI* 50,00 € 20,00 % 60,00 €
vložné doprovod RAUT 25,00 € 20,00 % 30,00 €
obed/deň 13,75 € 20,00 % 16,50 €
zborník prednášok tlačený 20,00 € 20,00 % 24,00 €
zborník prednášok na USB 12,50 € 20,00 % 15,00 €
partner konferencie + špeciálne požiadavky CP individuálne na adrese: konferencie@sstp.sk

* Za člena SSTP sa považuje ten účastník, kt. do zahájenia konferencie uhradil členský príspevok na rok 2023 (viď členstvo na www.sstp.sk)
* Za člena SKSI sa považuje tá fyzická osoba, ktorá je zaregistrované v SKSI a do prihlášky uvedie 4-číslie z autorizačnej pečiatky

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 10. 5. 2023 na účet SSTP vo VÚB Bratislava
č. ú.: 1307192857/0200,VS 16 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma/meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX
V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

 • Zálohové faktúry vystavujeme len na požiadanie (prihláška slúži ako podklad k platbe)
 • Daňový doklad – faktúru Vám pošleme poštou po pripísaní Vašej platby na náš účet
 • Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie
 • Uzávierka prihlášok je 8. 5. 2023 – po tomto termíne účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Organizačné informácie HOTEL ATRIUM***

Ubytovanie:

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania/noc
2-lôžková izba STANDARD 94,50 €
1-lôžková izba STANDARD 81,00 €
2-lôžková izba EXCLUSIVE 121,50 €
1-lôžková izba EXCLUSIVE 108,00 €

Súčasťou ceny za ubytovanie je: Raňajky, Parkovanie, WiFi pripojenie na internet v celom hoteli, neobmedzený vstup do hotelového vitálneho sveta 4Elements

Postup pri rezervácii:

 1. Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu konferencie@sstp.sk
 2. Zaplatenie vložného na účet SSTP: IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX, VS 16 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma/priezvisko
 3. Po potvrdení prijatie prihlášky od SSTP si môžete rezervovať ubytovanie

ONLINE REZERVÁCIA UBYTOVANIA
https://booking.atriumhotel.sk/sk
promokód: SSTPAH

Prípadne telefonicky na recepcii hotela, 052/4422 342, +421 903 990 105 s nahlásením konferencie SSTPAH.

Stravovanie:

 • obed formou dvojchodového menu 16,50 €
 • večera/raut 15. 5. 2023 v réžii organizátora

Rezerváciu ubytovania si každý účastník zabezpečuje samostatne!
Platbu za ubytovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Kontaktná osoba: Jana Lehotová Nôtová, organizačný garant, konferencie@sstp.sk, +421 903 562 108

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 9. 5. 2023

Generálni partneri:Hlavní partneri:Výstavní partneri:Spolupracujúce organizácie:Odborné energetické poradenstvo:

„Žiť energiou“Mediálni partneri:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ...