Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Cenu Wernera von Siemense pro rok 2022 získal vědec z UCEEB

Česká pobočka koncernu Siemens udělila již po čtyřiadvacáté ceny pro nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů.


Český vědec uspěl s dizertací s názvem Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor

Letos se mezi oceněné Cenou Wernera von Siemense zařadil také vědecko-výzkumný pracovník ČVUT UCEEB a bývalý student doktorského studia na Fakultě strojní ČVUT Nikola Pokorný.

V letošním ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly odborné poroty z 568 přihlášek. Nikola Pokorný zvítězil v kategorii Nejlepší práce na téma Chytrá infrastruktura a energetika se svou dizertací s názvem Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. Pořádá ji Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 24. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o. a Siemens Advanta.

Obr. Nositel Ceny Wernera von Siemense v roce 2022, Ing. Nikola Pokorný, Ph.D., druhý zleva.
Obr. Nositel Ceny Wernera von Siemense v roce 2022, Ing. Nikola Pokorný, Ph.D., druhý zleva. Zcela vlevo Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens s.r.o., vpravo pak prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra ENET Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a předseda odborné poroty a zcela vpravo Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Oceněný Ing. Nikola Pokorný, Ph.D, autorsky přispěl i do odborné náplně portálu TZB-info, například článkem Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory ve světle nové statistiky, který byl publikován v roce 2019.

Za portál TZB-info posíláme velké blahopřání.

English Synopsis
The 2022 Werner von Siemens Prize has been awarded to a UCEEB scientist

For the twenty-fourth time, the Czech branch of the Siemens concern has awarded prizes for the best works, projects and personalities in the fields of technical and natural sciences.

 
 
Reklama