Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Získání profesní kvalifikace „Topenář, montér kotlů na biomasu“ u APTT

Zájemce o udělení oprávnění k instalaci vybraných OZE musí absolvovat školení a přezkoušení u některé z organizací, které k tomu byly autorizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu (autorizované osoby). Udělené oprávnění má platnost 5 let.

Oprávněné osoby pro montáž OZE s dotací

Kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla. To jsou vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie, která v případě, že na jejich pořízení bylo využito dotací, smí instalovat pouze tzv. „oprávněné osoby“.

Osoba oprávněná provádět instalaci těchto zdrojů je povinna zajistit výkon odborných činností pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Zájemce o udělení oprávnění k instalaci vybraných OZE musí absolvovat školení a přezkoušení u některé z organizací, které k tomu byly autorizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu (autorizované osoby). Udělené oprávnění má platnost 5 let a pro jeho obnovení na dalších 5 let je nutné absolvovat opět u autorizované osoby nové školení, na kterém se seznámí s legislativními změnami a novými trendy v oboru.

Jednou z autorizovaných osob, které mohou provádět školení a přezkušování žadatelů o udělení oprávnění pro instalaci kotlů na biomasu je Asociace podniků topenářské techniky (APTT).

A proč zvolit právě APTT?

APTT patří mezi nejstarší profesní sdružení v ČR. Odborníci z APTT úzce spolupracují se státní správou při tvorbě legislativy spojené s provozováním zdrojů tepla pro vytápění domácností. Jejími členy jsou přední domácí výrobci kotlů na biomasu. Více jak 80 % kotlů na biomasu provozovaných u nás bylo vyrobeno některou z firem, které jsou členy APTT. Kdo jiný by mohl podat nejpřesnější a nejaktuálnější informace o stavu techniky a legislativy v tomto oboru, než tým specialistů z APTT?

Část školení probíhá formou volné diskuze, kdy se můžete zeptat na nejpalčivější problémy současnosti, spojené s instalací a provozováním kotlů na pevná paliva (kontroly kotlů a povinná hlášení, napojení na spalinové cesty, nové normy a chystaná legislativa, pokračování kotlíkových dotací, …).

Pokud máte zájem, kontaktujte nás zde belocka@aptt.cz


Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...