Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revize Dohody o partnerství - nové aktivity v oblasti OZE

18.12.2017: V pondělí 18. prosince se v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze uskutečnilo pracovní jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Na programu zasedání byly mimo přehledu čerpání a jednání o budoucnosti politiky soudržnosti i změny v Dohodě o partnerství a další témata.


Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání prostředků z evropských fondů v České republice pro současné programové období. Původní verze byla přijata již před více než třemi lety. Od té doby se některé aspekty změnily, a proto je nutné ji aktualizovat. Pracovní tým dnes prodiskutoval již čtvrtou revizi Dohody. Změny se týkaly například přesunu prostředků mezi jednotlivými tematickými cíli nebo zařazení podpory solárních kolektorů, tepelných čerpadel či větrných elektráren,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem Vlády ČR v oblasti evropských fondů. Pravidelně se schází k diskuzi nad aktuálními otázkami. Mimo revize Dohody o partnerství dnes zástupci implementační struktury i dalších orgánů spolu s partnery diskutovali také o aktuálním stavu čerpání evropských dotací a vyhodnocování jejich přínosů. Stranou nezůstalo ani vyjednávání o dalším programovém období, které začne po roce 2020, a zajištění administrativní kapacity pro úspěšné ukončení současného programového období.

Doplněk k tiskové zprávě, který laskavě zpracovalo MMR na vyžádání redaktorem:

Zařazení nových aktivit v podobě solárních kolektorů, tepelných čerpadel či větrných elektráren do potřeby rozvoje Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě v Dohodě o partnerství (DoP) v rámci návrhu 4. revize DoP je reakcí na přípravu návrhu revize Operačního programu Podnikání a investice pro konkurenceschopnost (OP PIK) z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Pro podrobnější informace je potřeba se obrátit na gestora této změny, kterým je řídicí orgán OP PIK na MPO. Připravovaný návrh revize OP PIK byl projednán dne 21. 11. 2017 monitorovacím výborem OP PIK.

Pro vysvětlení uvádíme, že co se týče DoP, jedná se pouze o rozšíření stávajících aktivit – biomasa, bioplyn, malé vodní elektrárny – o tyto nové aktivity v rámci uvedené potřeby rozvoje. DoP je zastřešující dokument pro čerpání fondů EU pro programové období 2014–2020, na něj navazují operační programy, které se zabývají danou problematikou mnohem podrobněji. DoP a operační programy musejí být v souladu. K tomu právě slouží revize DoP a programů, ať je již iniciátorem jednotlivých změn DoP nebo operační program.

Revize DoP se dělá podle potřeby (řádově jedenkrát ročně), přičemž v sobě snoubí revize vícero programů. Zároveň se jedná o revize programů 1) již schválených Evropskou komisí, 2) návrhy revizí programů Evropské komisi předložených ke schválení a 3) připravované návrhy revizí programů. Poslední příklad (3) je případem příčiny této navržené změny v DoP.

Návrh 4. revize DoP byl dne 18. 12. 2017 projednán Radou pro ESIF na pracovní úrovni. Dále má být dne 11. 1. 2018 projednán Radou pro ESIF (na ministerské úrovni). V druhé polovině ledna bude předložen vládě ČR pro informaci. Na přelomu ledna a února bude předložen Evropské komisi ke schválení. EK má dle nařízení tři měsíce na jeho schválení. Následně bude již schválená 4. revize DoP zveřejněna na webu MMR www.dotaceEU.cz.

 
 
Reklama