Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

13. ročník veletrhu obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA

Veletrh SOLAR PRAHA, který je již tradičně součástí klíčového odborného veletrhu STŘECHY PRAHA, představuje ideální zimní termín konání 9. – 11. 2. 2017 v moderních výstavních halách v Praze Letňanech, 3 dny osobních kontaktů a nové obchodní příležitosti. Kromě prezentací firem především z oblasti fotovoltaiky a solární termiky nabídne atraktivní přednáškový program.

Kromě témat ze stavební oblasti (odborné fórum Dřevěné konstrukce střech, konference Izolace, nový seminář Údržba a čištění střech a fasád) bude významný prostor věnován střešní fotovoltaice, akumulaci energie a praktickým řešením pro energetickou soběstačnost.

Připraveny jsou přednášky na aktuální témata, jakými jsou možnosti výstavby a provozování FVE dle nové legislativy, připojování malých zdrojů do distribuční sítě, možnosti optimalizace spotřeby vyrobené elektřiny, systémy skladování energie z OZE, praktická řešení pro energetickou soběstačnost, nové dotační tituly či možnosti financování výstavby nových FVE.

Novým partnerem veletrhu se stala letos Solární asociace, jež se bude podílet též na doprovodném programu a shrne perspektivy fotovoltaiky v ČR. 

DOPROVODNÝ PROGRAM

V sobotu, poslední veletržní den, proběhne konference „Fotovoltaika, akumulace a nezávislost 2017“, z jejíchž témat vybíráme:

  • On-line přenosy z hybridních systémů v reálných příkladech z různých budov v ČR
  • Nezávislé hybridní a ostrovní systémy s efektivní akumulací, řízení spotřeby dle počasí pomocí umělé inteligence, maximalizace míry nezávislosti
  • Příklady efektivního spojení hybridních elektráren s topným systémem
  • Elektromobilita a řízení přebytků z fotovoltaiky v praxi
  • Jak správně navrhovat moderní hybridní a ostrovní systémy

Poradenství

V rámci souboru veletrhů bude návštěvníkům k dispozici zdarma Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze, dále Centrum fasád a Centrum pro úspory energií a alternativní zdroje energie. Novinkou bude Centrum profesionální údržby a čištění povrchů.

Přihláškové materiály jsou k dispozici ZDE.