Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová pravidla pro připojení FV a baterií na Slovensku

ÚRSO v novém předpisu navrhuje základní pravidla procesu připojení a také několik konkrétních termínů, které budou pro účastníky procesu závazné.

Nová vyhláška upraví na Slovensku podmínky pro připojení fotovoltaiky

Dlouho očekávaná vyhláška, která má standardizovat podmínky pro připojení nových elektráren nebo baterií do soustavy, je na světě. Distribučky dostanou 30 dní. Kdo chce připojit nový zdroj, musí splnit tři podmínky. Žádosti se posuzují podle devíti kritérií.

„Našou ambíciou je proces pripájania zjednotiť a zjednodušiť v rámci celého Slovenska. Návrh prispeje aj k rozvoju decentralizovaných obnoviteľných zdrojov energie. Vyhláška však nevyrieši všetky problémy účastníkov v procese pripájania, ten je pomerne komplexný a presahuje kompetencie úradu, napríklad povoľovanie stavieb alebo EIA“ řekl Andrej Juris, predseda ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)

Nová vyhláška má nabýt účinnosti od 1. ledna 2024.

„Pripravovanú vyhlášku ÚRSO možno považovať za zásadný dokument, ktorý môže vniesť jednotné pravidlá do chaosu, ktorý na Slovensku dlhé roky panoval pri pripájaní zdrojov. Ide o obrovskú príležitosť a keď ju úrad uchopí správne, môže znamenať zásadné zefektívnenie pripájacích procesov,“ řekl k připravované vyhlášce Ján Karaba, ředitel SAPI (Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE) a dodal: „Podporujeme zámery distribučných spoločností plne digitalizovať pripájacie procesy. Žiadateľom a investorom by tiež výrazne pomohlo, ak by vedeli získavať informácie o možnostiach pripojenia do siete aj mimo limitov stanovených SEPS a tiež by pomohli úpravy niektorých dôležitých obchodných podmienok zmlúv o pripájaní,“
 
 
Reklama