Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Známe způsob, jak můžou prádelny ušetřit až 80 % nákladů za energie!

Zpozornět by měli všichni majitelé a provozovatelé prádelen! Proč?

Již několik prádelen v ČR využívá rekuperaci tepla z odpadní vody a výsledky z měření jsou víc než uspokojivé. A kde už je víc teplé odpadní vody než v prádelnách? Proč potom to teplo opětovně nevyužít a nenechat ho jen tak „pláchnout“ do kanalizace? Rekuperační výměník AKIRETHERM® je skvělým nástrojem, jak využít tuto teplou vodu z praček na opětovné předehřívání studené vody. Investice do pořízení výměníku se vrátí do několika měsíců, max. jednoho roku!

Několik faktů:

V případě, že Ø teplota šedé odpadní vody odtékající do kanalizace je 33 °C (po odečtení ztráty teploty na odtoku do výměníku) a Ø teplota vody z řadu je 10 °C, tak při sezónní účinnosti rekuperačního výměníku 0,71 dosáhneme ohřátí na Ø teplotu 23 °C. A to jsme použili Ø teploty z rodinného domu, kde se teplá odpadní voda mísí z pračky, myčky, ale i umyvadla, vany potažmo sprchového koutu, takže výsledná teplota je oproti prádelnám nižší. Takže se dostaneme na vyšší účinnost a nižší ztráty teploty na odtoku.

Příklad z praxe. Prádelna v Žebráku:

Investiční náklady: 1.306.000 Kč

Finanční úspora za rok: 2.838.000 Kč *

Návratnost investice: 7 měsíců

*výpočet úspor ověřený nezávislým energetickým auditorem ze strany provozovatele

A to už jsou čísla, která stojí za investici do rekuperačního výměníku AKIRETHERM®.

Výše úspor a návratnost je individuální a závisí na více faktorech, v každém případě dokáže ušetřit až 80 % nákladů za energie, což v dnešní době není malá částka. Víc informací najdete na stránkách www.akire.cz.

Rekuperační výměník


AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.

Ryze český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM určených zejména pro rodinné domy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost.

 
 
Reklama