Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné školenie- Aplikácia plynového tepelného čerpadla AISIN TOYOTA

Spoločnosť ESM-YZAMER organizuje radu odborných školení pre projektantov zameraných na návrh, dimenzovanie a pravidlá pri projektovaní aplikácií plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA.

Plynové tepelné čerpadlo je zariadenie pre moderný spôsob vykurovania a chladenia budov, ktoré ako primárny zdroj využíva zemný plyn a obnoviteľnú tepelnú energiu získava využitím vonkajšieho vzduchu.
Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre zákazníka jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po jeho nasadení.
Jednotky GEHP AISIN TOYOTA zabezpečujú najlepšie možné využitie plynu, jednej z environmentálne udržateľných primárnych energií. Týmto sa dá vyhnúť centralizovanej výrobe primárnej energie a stratám pri preprave energie. Jednotky  GEHP AISIN TOYOTA dokážu premieňať primárnu energiu na chladiacu a vykurovaciu energetickú kapacitu, ktorú má užívateľ k dispozícii v parametroch vykurovacej vody až 50°C a 7°C v chladiacej vode. Výfukové plyny a teplo z motora sa môžu tiež získavať, zariadenie poskytuje ďalšie bezplatné množstvo energie, ktoré sa môže použiť na ohrev teplej úžitkovej vody. Toto zostatkové teplo sa využíva na úplnú elimináciu odmrazovacích cyklov čo zabezpečí nepretržité dosahovanie nominálneho výkonu zariadenia až do -20°C.

Prihláška


ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
logo ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

ESM-YZAMER je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa službami v energetike, pôsobiaca na európskom trhu viac ako 20 rokov. Je spoločnosťou s tradíciou a stabilitou založenou na množstve spokojných klientov a partnerov, ktorým zabezpečuje komplexné služby ...

 
 
Reklama