Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Online monitoring uhlíkové stopy

Česká aplikace určená pro sběr a analýzu energetických dat nově poskytuje i funkcionalitu sledování uhlíkové stopy. Jedná se o monitoring uhlíkové stopy dle GHG protokolu přes Scope 1 a Scope 2.


Již delší dobu sledujeme zájem o automatizaci procesů související s vykazováním uhlíkové stopy. Na firmy se doslova hrne nová regulativa a povinnosti reportingu směrem k finančním a bankovním subjektům, pro něž povinnosti dle Směrnice 2019/2088/EU (SFDR) budou nové a tuto zátěž výkaznictví GHG z financovaných projektů budou převádět i na své klienty.

Z těchto důvodů jsem se rozhodli přidat možnost volby konverzních faktorů ekvivalentu CO2 pro jednotlivé typy energií i vodu. Každý zákazník a uživatel naší aplikace může sledovat jakou uhlíkovou stopu tvoří jeho výroba, provoz celé budovy, či provoz vzduchotechniky, vytápění, chlazení nebo jiné dílčí technologie. Stejně tak může sledovat, jak díky různým úsporným opatřením snižuje produkci své uhlíkové stopy. To vše si nechat zasílat v pravidelných intervalech na svůj email nebo email kolegů.

Aplikace Enectiva je vyvinuta a provozována plně v souladu s ISO 50001. Díky monitoringu uhlíkové stopy pokrývá nově i části norem ISO 16064, ISO 16067 a ISO 16475. V kombinaci s možností sledování povinností související s provozem budov v modulu Facility Management a taktéž díky možnosti propojení se systémy měření a regulace se aplikace stává opět komplexnějším nástrojem pro všechny, které zajímá efektivní využití energií.

V případě, že chcete pomoci s automatizací výkaznictví uhlíkové stopy, jsme Vám plně k dispozici.

Sledování uhlíkové stopy online


Enerfis, s.r.o.
logo Enerfis, s.r.o.

Do nabídky Enerfis patří: energetický management, energetický audit, certifikace LEED, BREEAM, SBtoolCZ, průkaz energetické náročnosti PENB, energetická optimalizace budov, smart metering, analýza mikroklimatu, aplikace Enectiva.

 
 
Reklama