Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fotovoltaické kurzy

Potřebujete kvalifikované zaměstnance? Řešite rekvalifikaci? Nabízíme Základy FV, ukládání energie ve FVS, návrh, dimenzování a uvádění do provozu ostrovních FVS a další témata.

FOTOVOLTAICKÝ EXPERT • MASTER OF PHOTOVOLTAIC

Název projektu: Vzdělávání II v České fotovoltaické asociaci, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010843
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských subjektů ČFA a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 • 2denní kurzy pro členy zdarma, Evropské certifikáty o absolvování, kurzy v českém jazyce, skupina 4 kurzů, 12 účastníků ve skupině.
Základy fotovoltaiky a FVS síťové systémy
 • Základy solární energie
 • Průzkum lokality a analýza zastínění
 • Komponenty FV systémů připojených k síti
 • Druhy zapojení a jejich vlastnosti
 • Návrh a dimenzování FV systémů
 • Testování a měření na modulech
 • Provoz a údržba
 • Normy a předpisy pro připojování zdrojů
 • Stavební předpisy FVS
 • Druhy a montáže konstrukcí
Ukládání energie ve FVS, ochrana proti blackoutu a druhy akumulací
 • Základy skladování energie, druhy
 • Energetický management
 • Řízení zátěže, systémy řízení energie
 • Regulátor nabíjení, AC/DC systémy, Kodexy a předpisy
 • Bezpečnostní opatření a provozování akumulace
 • Nákladová efektivnost
 • Blackout a zálohované systémy
 • Ochrana proti blackoutu
 • Elektromobilita
Návrh, dimenzování a instalace ost-rovních FVS, ekonomika FVS
 • Základy fotovoltaiky
 • Komponenty ostrovních FV systémů
 • Druhy systémů
 • Návrh a dimenzování DC systémů
 • Návrh a dimenzování DC/AC mini systémů – připojeného k síti
 • Návrh hybridního FV systému – diesel
 • Normy, předpisy a právní požadavky
Projektování FVS softwarem, simulace 2D, 3D, včetně výpočtu zastínění a zátěžových profilů
 • Druhy FV systémů a jejich simulace
 • Klimatologická data
 • Návrhy FV systémů
 • Projektování 2D i 3D systémů
 • Tvorba zátěžových profilů
 • Dimenzování hybridních systémů
 • Finanční analýza
 • Energetická bilance FVS

Leták k vzdělávacímu programu Fotovoltaický expert

Česká fotovoltaická asociace, z. s.
logo Česká fotovoltaická asociace, z. s.

Cílem činnosti spolku je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické energie, jakožto obnovitelného přírodního a ekologického zdroje energie. Vydali jsem publikaci Fotovoltaické systémy, pořádáme pravidelně ...

 
 
Reklama