Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praha 3 má energeticky úsporné školy

V Praze 3 byl v roce 2014 spuštěn projekt energetických úspor. Pro 14 mateřských a základních škol, Sportovní areál Pražačka a Divadlo J. Cimrmana znamenal rozsáhlou modernizaci vytápění a osvětlení.

Díky této modernizaci v loňském roce zaplatili za energie celkem o 7,3 mil. korun méně než v roce 2012. Každoroční výši úspor má městská část Praha 3 po dobu deseti let smluvně zaručenu poskytovatelem, kterým je společnost ENESA a.s., člen ČEZ ESCO.

Již několik let stála městská část Praha 3 před nutností rozsáhlých oprav energetického hospodářství svých školských objektů. Modernizaci mohla provést standardně formou dodávek prací a zařízení nebo pomocí energetických služeb se zaručeným výsledkem, tedy metodou EPC. Volba padla na EPC. „Díky této metodě máme smluvně zaručenu výši úspor, které jsou zdrojem pro úhradu investice“, vysvětluje jednu z výhod metody EPC MgA. Ivan Holeček, zástupce starostky městské části Praha 3.

Součástí modernizace nebylo jen 10 nových kotelen a dalších zařízení, ale i organizační opatření. Jedním z nich je zavedení individuálního systému regulace vytápění. Díky osazení radiátorů počítačem řízenými hlavicemi, lze nyní efektivně regulovat teplotu v každé místnosti, a to podle účelu, počasí a obsazenosti. Jiná teplota tak bude v tělocvičně, na toaletách a v učebnách.

Do centrálního dispečinku nyní nepřetržitě proudí data z celkem 1850 dálkově řízených hlavic. „Analýza těchto dat nám umožňuje neustále ladit celý systém, nacházet místa se zajímavým potenciálem úspor, to vše při zachování tepelného komfortu“, říká Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a. s.

Kromě účtů za vytápění se podařilo snížit také spotřebu elektřiny a vody. Přednost dostaly LED žárovky, na toaletách jsou úsporná splachovadla a perlátory.

 
 
Reklama