Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Víte, jak třídit bioodpad?

Bioodpady tvoří nejvýznamnější složku domovního odpadu. Co do nádob na bioodpad dávat a co ne, se podrobněji můžete informovat přímo ve své obci. Záleží totiž, jakým způsobem se bude dále využívat.

© kaesler-media - fotolia.com
© kaesler-media - fotolia.com

I u sběru bioodpadu mohou existovat výjimky. Například provozuje-li obec komunitní kompostárnu, není možné na ní zpracovat kuchyňské odpady. Naopak jde-li sebraný odpad do bioplynové stanice, lze do nádoby dávat i zbytky jídel, maso. Obce musí určit, co je možné třídit a co ne.

Průměrná produkce kuchyňského odpadu se pohybuje mezi 40 až 75 kg na 1 osobu a rok, produkce zahradního odpadu se pohybuje mezi 4 až 15 tunami na 1 hektar plochy. U domácnosti, žijící v rodinném domku se zahradou, lze počítat s produkcí bioodpadů tak v rozmezí 140 až 200 kg na osobu a rok. 1. ledna 2015 vstoupila v platnost Vyhláška č. 321/2014 Sb., která nařizuje obcím zajistit místa pro sběr bioodpadů.

Třídění bioodpadu a jeho kompostování je reálná cesta, jak omezit celkovou produkci našeho odpadu, omezit emise metanu ze skládek a současně přispět ke zlepšení kvality půdy, tím že ji dodáme organickou hmotu a potřebné živiny. I půda je neobnovitelný zdroj.

Podrobnosti o třídění bioodpadu a jeho využití najdete v článku Ing. Milana Havla na portálu ESTAV.cz.
 
 
Reklama