Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela zákona o podporovaných zdrojích prošla legislativní radou vlády

Legislativní radou vlády po několika pokusech a změnách prošly kritizované návrhy novel energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Malé zdroje elektřiny bude možno provozovat bez licence.

Legislativní radou vlády teprve po několika pokusech a změnách prošly ve čtvrtek 9. října kritizované návrhy novel energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh zákona, který novelizuje energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích. Legislativní rada vlády tento návrh opakovaně vrátila k dopracování. Většina kritizovaných bodů byla z návrhu zákona v průběhu tohoto procesu vyřazena.

Aktuální návrh umožňuje provozovat malé nekomerční zdroje elektřiny bez nutnosti získat licenci. Výkon takových zdrojů je omezen na 10 kW a případné přebytky dodané do elektrizační soustavy nebudou propláceny.

Některé problematické body však v návrhu zůstaly, zejména poplatek za přístup do elektrizační soustavy a povinnost uchovávat doklady po dobu 25 let.

 
 
Reklama