Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Regulátor, který stabilizuje napětí z fotovoltaické elektrárny

Společnost Dream Plus s.r.o., dodavatel profesionálních průmyslových kamerových systémů a monitorovacích systémů na digitální bázi, využívá fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 30 kWp. Projekt je nominován na Energy Globe Award 2014.


Regulátor, který stabilizuje napětí z fotovoltaické elektrárny

Zjistili však, že napětí v síti kolísá. Tento problém je motivoval k navržení unikátního regulátoru napětí.

Napětí v síti ve dne stoupalo přes 240 V a naopak v noci klesalo pod 220 V. Přestože jsou obě tyto hodnoty v normě, kolísání napětí způsobovalo problémy serverům, síťovým diskům a IT infrastruktuře. Rovněž halogenové žárovky měly výrazně zkrácenou životnost už při malém zvýšení napětí.

Z toho důvodu ve společnosti Dream Plus navrhli, vyrobili a otestovali regulátor, který stabilizuje napětí na jmenovité hodnotě s odchylkou ±1 V s vysokou účinností. Regulátor je rychlý, dokáže měřit a regulovat napětí třikrát za sekundu. Každá fáze je řízena nezávisle a v reálném čase. Má také schopnost ”bypassu” - při přetížení, vysoké teplotě, nestandardním chování či výpadku napětí jedné fáze provede regulátor automaticky bypass a tuto skutečnost ohlásí akusticky i opticky.

Regulátor je odolný proti zkratu na vstupu i výstupu. Navíc filtruje neužitečné vysokofrekvenční rušení a omezuje napěťové a proudové rázy. To vše s vysokou účinností a minimální spotřebou celé technologie.

Při vývoji a testech regulátoru jeho výrobci zjistili, že stabilizace napětí zároveň přináší významnou úsporu ve spotřebě elektrické energie. Regulátor je tedy vhodný nejen pro odběratele s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou, ale téměř pro všechny, jimž kolísá síťové napětí a chtějí ušetřit za energie. Naměřené úspory se pohybují v rozmezí 14 až 22 %.


 
 
Reklama