Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Průmyslníci vyzvali sněmovnu k zastavení podpory fotovoltaiky

Svaz průmyslu a obchodu a velké průmyslové firmy vyzvaly poslaneckou sněmovnu k urychlenému přijetí tzv. malé novely zákona o podporovaných zdrojích. Ta má od příštího roku zastavit veškerou podporu pro nové obnovitelné zdroje (OZE).

Svaz to dnes uvedl v tiskové zprávě, kterou okomentoval vedoucí redaktor oboru Obnovitelná energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. (poznámky psané v závorkách tučnou kurzívou).

Pokud by novela nebyla schválena, hrozí podle svazu dramatický nárůst cen elektřiny (Ve skutečnosti lze v příštím roce spíše očekávat snížení cen elektřiny, protože ceny silové elektřiny výrazně klesly. Rovněž náklady na podporu OZE, KVET a DZ s vysokou pravděpodobností klesnou, protože se sníží korekční faktor, který je v letošním roce přes 5 mld. Kč. Kromě toho vzhledem k podstatně nižší úrovni slunečního záření, než v předchozích dvou letech, bude výroba fotovoltaických elektráren podstatně nižší, tím klesnou i náklady na podporu fotovoltaiky odhadem o 4 až 6 mld. Kč).

Vysoká cena proudu, na které se podílejí náklady na podporu energie z obnovitelných zdrojů, je podle svazu jedním z důvodů snížené konkurenceschopnosti tuzemských firem.

"Poplatek na obnovitelné zdroje v letošním roce ve výši 583 Kč/MWh je v rámci evropského trhu likvidační faktor. Je-li v Německu aplikován pro firmy poplatek ve výši 15 Kč/MWh a ve Francii 300 Kč/MWh, jen stěží hledáme cesty, jak takovouto výhodu kompenzovat," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Jan Rafaj (Uvedené údaje platí pro velké odběratele nad 100 GWh ročně).

Pro průmyslové podniky je tak podle něj absolutní prioritou zastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 a zastropování příspěvku na obnovitelné zdroje do výše uplatněné v roce 2012. Druhá možnost – zavedení obdobného systému jako v Německu, Francii a dalších zemích – by výrazně zvýšila zátěž drobných odběratelů, tj. domácností a malých firem.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková tento týden uvedla, že se obává, že novela nebude přijata včas a mohla by se tak opakovat situace z roku 2009, kdy se kvůli krizi nepodařilo rychleji omezit růst výkupních cen. V této souvislosti Vitásková také vyzvala poslance, aby v první fázi podpořili část normy, která se zastavením podpory počítá (V letošním roce situace ani zdaleka není tak dramatická jako v roce 2009, v žádném případě nehrozí dramatický růst nákladů na podporu OZE, KVET a DZ, spíše lze očekávat pokles).

Ministerstvo průmyslu a obchodu za vedení bývalého ministra Martina Kuby (ODS) plánovalo zastavit veškerou podporu pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014 novelou zákona o podporovaných zdrojích energie. "Důvodem připravené novely zákona je zvyšující se finanční zátěž pro spotřebitele elektřiny a potažmo i pro státní rozpočet, způsobená hrazením nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny," píše se v předkládací zprávě k zákonu, který je nyní v připomínkovém řízení.

Podle návrhu zákona se ukončení podpory bude týkat obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po letošním 31. prosinci, a to konkrétně u elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách a bioplynových stanicích, stejně jako u tepla vyrobeného z biomasy (Požadavek na zrušení podpory tepla z OZE je absurdní hned ze dvou důvodů: především byl zaveden sotva před rokem proto, kromě toho jsou náklady na podporu tepla z OZE zanedbatelné, jedná se asi o 0,5 % celkových nákladů na podporu OZE, KVET a DZ). Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů (OZE) by se měl zafixovat na letošní úrovni, tedy 583 Kč/MWh pro konečného spotřebitele.

Náklady na podporu obnovitelných zdrojů jsou letos 44,4 miliardy korun. Z toho přes 5 mld. Kč je korekční faktor, který by se v následujících letech měl snížit k nule. Stát přispívá na podporu OZE, KVET a DZ celkem 11,7 mld. Kč, z čehož cca 6 mld. Kč vybere od provozovatelů fotovoltaických elektráren na tzv. solární dani. Většinu však zaplatí koncoví odběratelé v příspěvku na podporu OZE, KVET a DZ, který je v letošním roce 0,583 Kč/kWh, tj. kolem 15 % koncové ceny elektřiny pro domácnosti v sazbě D02d.

 
 
Reklama