Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V Nemecku za rok množstvo elektrickej energie vyrobenej z OZE narástlo o 42 %

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), ktorý schválil slovenský parlament, neuvažuje s masívnejšou podporou využívania slnečnej energie na výrobu energií a ani nezohľadňuje potrebu rozvíjania overených OZE.

Zákon sa v podstate orientuje iba na biomasu, pričom príklad Nemecka ukazuje, že najefektívnejšia je podpora kombinovaného využívania všetkých OZE. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.

,,Vývoj v energetike Nemecka, najsilnejšej ekonomiky v EÚ a jednej z najstabilnejších vo svete, potvrdzuje, že OZE sú skutočnou a ekonomicky efektívnou alternatívou oproti klasickým energetickým zdrojom, ako je napríklad uhlie a jadro. Kým však dotácie na tieto klasické zdroje sú ukryté a znášajú ich daňoví poplatníci, poplatky za OZE sú vyčíslené na koncových faktúrach pre spotrebiteľov. To vyvoláva celospoločenský odpor a vyvoláva dojem, že OZE nie sú riešením pre budúcnosť. Opak je pravdou a dokazuje to aj príklad Nemecka, kde za jeden rok od odstavenia časti atómových reaktorov množstvo elektrickej energie vyrobenej z OZE narástlo o 42 % “, povedal M. Novák.

Dodal, že impulzom pre prudký nárast OZE bola skutočnosť, že po nukleárnej katastrofe v japonskej Fukušime bolo v roku 2011, naprieč celým politickým spektrom a podporou verejnosti prijaté rozhodnutie o uzatvorení všetkých atómových elektrární do roku 2022.

,,Podľa nemeckej spoločnosti pre slnečnú energiu (DGS), v organizáciách s vysokou dennou spotrebou elektrickej energie bude fotovoltika v priebehu 2 – 3 rokov lacnejšia ako nákup z verejnej siete. V rodinných domoch s malými fotovoltickými systémami a akumulátormi sa to dá očakávať do 5 až 8 rokov. Niektoré scenáre vývoja využitia slnečnej energie hovoria o možnosti dosiahnuť v roku 2050 v Nemecku 200 GW inštalovaného výkonu z fotovoltiky (v súčasnosti je to okolo 30 GW) a 130 GW pri solárnom teple (súčasnosť cca 11,5 GW). V takomto prípade už nebude dôležitá iba cena fotovoltickej elektrickej energie, ale aj náklady na budovanie prenosových sietí a rezervných kapacít. Prenosové siete boli v minulosti budované na prenos prúdu z elektrárne k spotrebiteľovi. Potom však prúd bude musieť tiecť často i opačne, čo bude klásť na siete nové technické požiadavky“, vysvetlil M.Novák.


,,V súčasnosti sme v Nemecku svedkami obrovského experimentu stručne označeného ako „Energiewende“, čo je prakticky realizácia udržateľného zásobovania energiou v sektoroch elektrická energia, teplo a mobilita a to náhradou konvenčných za OZE pri súčasnom zvyšovaní energetickej efektívnosti. Ak sa to podarí a to nielen pre rôzne technické problémy ale hlavne pre odpor energetických monopolov a silných energetických loby, bude to výhra nielen pre Nemcov samotných, ale ako pozitívny príklad i pre celý ostatný svet. Popri nesporných ekologických i ekonomických výhodách ide o zmenu terajšieho centrálneho zásobovania energiou prostredníctvom energetických monopolov k decentrálnemu, ktoré má v rukách sám občan. Ide tu teda aj oslabenie politického vplyvu, moci a ziskov energetických monopolov, ide tu o väčšiu mieru nezávislosti a teda v konečnom dôsledku o slobodnejšieho občana“, uzavrel M.Novák.

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
logo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Jeden z největších světových výrobců vysokovýkonných selektivních slunečních kolektorů a příslušenství na solární zařízení. Kolektory THERMO/SOLAR mají certifikaty kvality Solar Keymark. Naše firma má „osobu oprávněnou provádět instalaci vybraných ...

 
 
Reklama