Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Otevření diagnostické laboratoře fotovoltaických článků a modulů

Během otevření na VUT v Brně představíme použití zábleskového testeru fotovoltaických článků, záznam elektroluminiscenčního záření z panelů a článků a teplotní analýzu pomocí termokamery.

Dovolujeme si Vás a všechny příznivce fotovoltaiky, investory a majitele FVE pozvat na otevření diagnostické laboratoře fotovoltaických článků a modulů, které se bude konat ve Fotovoltaické laboratoři Brno, Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 10. Otevření laboratoře se uskuteční dne 15. listopadu v době od 10:00 hod.

V průběhu prezentace našich zařízení Vám rádi zdarma změříme jeden modul a ukážeme Vám možnosti našich diagnostických zařízení. Jedná se o použití zábleskového testeru fotovoltaických článků a panelů PASAN SunSim 3c. Kalibrovaný tester fotovoltaických článků a panelů PASAN SunSim 3c umožňuje změřit voltampérové charakteristiky fotovoltaického panelu, které slouží jako základní metoda pro posouzení elektrického výkonu fotovoltaického panelu a jeho případných odchylek a poskytuje směrodatné kritérium pro reklamace elektrických vlastností panelu.

Druhé naše zařízení zaznamenává elektroluminiscenčního záření z panelů a článků, což umožňuje zviditelnit proudové rozložení a také detekovat většinu materiálových a strukturních defektů, které lze využít pro identifikaci elektrických změn v charakteristikách panelů a článků.

Testování článků a panelů je dále doplněno o teplotní analýzu pomocí termokamery, která umožňuje detekovat odlišné panely ve fotovoltaických systémech a tím zabránit snížení celkového výkonu systému.

V případě Vašeho zájmu účastnit se slavnostního zahájení se prosím registrujte na www.uete.feec.vutbr.cz/registrace případně navštivte naše facebookové stránky www.facebook.com/PVLabBrno

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...

 
 
Reklama