Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Geotextilie DuPont™ Typar® pro FV parky

Pro dlouhodobou ochranu terénu ve fotovoltaickém parku v Itálii, vybudovaném společností Gesuina Energy, byla vybrána netkaná geotextilie DuPont™ Typar®.

Nový fotovoltaický park společnosti Gesuina Energy, která působí v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a stavebnictví poměrně krátkou dobu, je umístěn v průmyslové zóně v záplavové oblasti.
Na ploše přibližně 2,7 hektaru se nacházejí tři sekce fotovoltaických panelů, které vyrobí celkem 1,2 MW energie. Na celou stavební plochu byla za účelem stabilizace terénu a umožnění přístupu vozidel ke kontrole fotovoltaických zařízení i v období delších dešťů položena netkaná geotextilie DuPont™ Typar®.


V novém fotovoltaickém parku společnosti Gesuina Energy ve městě Terralba se používá geotextilie DuPont™ Typar® ke stabilizaci a odvodnění terénu

DuPont™ Typar® skvěle propouští vodu a díky svým vynikajícím hydraulickým vlastnostem zlepšuje dlouhodobou filtrační schopnost terénu. Zvyšuje únosnost půdy a zabraňuje její deformaci, čímž prodlužuje životnost staveb.


Geotextilie DuPont™ Typar® je vyrobena ze spojitých polypropylenových vláken, spojených unikátní tepelnou technologií, která výrobku zaručuje vysokou homogennost a pevnost, dlouhou životnost a výborný počáteční modul pružnosti. Díky těmto vlastnostem je geotextilie DuPont™ Typar® vysoce odolná vůči poškození a skvěle zabraňuje deformacím terénu při zatížení.

Ve fotovoltaickém parku Gesuina Energy byla geotextilie DuPont™ Typar® použita i při stavbě náspů a kanálů.

Nový solární park znamená zvýšení výrobní kapacity společnosti Gesuina Energy, která v roce 2008 po otevření továrny se střechou s integrovanými fotovoltaickými panely činila 1,042 MW. Pozemní fotovoltaický park a továrna v současnosti zaujímají plochu přibližně 6 hektarů.

„Když jsme zvážili požadavky na terén pro stavbu fotovoltaických panelů, rozhodli jsme se pro geotextilii DuPont™ Typar®, a to pro její technické přednosti, inovační přínos a dlouhou životnost. Vrstvu DuPont™ Typar® jsme překryli velmi jemným štěrkem o velikosti zrn 3 až 12 mm. Životnost geotextilie DuPont™ Typar® v zemi je až 100 let, zatímco průměrná doba provozu našeho závodu je 30 let“" vysvětluje inženýr Marcello Tuveri, technický ředitel společnosti Gesuina Energy.

 
 
Reklama