Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TÜV SÜD uvádí na trh prémiovou službu Certifikace fotovoltaické elektrárny

Vedoucí mezinárodní poskytovatel služeb ve strategických oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE, společnost TÜV SÜD, uvádí na trh, službu Certifikace fotovoltaické elektrárny.

Certifikační proces je zaměřen nejen na komplexní posouzení aktuálního technického stavu a správné funkčnosti elektrárny (technickou due diligence), ale součástí je i zpětné vyhodnocení dosažených výkonových parametrů včetně Performace Ratio.

Touto prémiovou službou tak TÜV SÜD rozšiřuje své portfolio inspekčních služeb i o služby namířené na již provozované zdroje.
V případě úspěšného dokončení certifikačního procesu je majiteli elektrárny vystaven snadno čitelný certifikát společnosti TÜV SÜD Czech potvrzující splnění všech kvalitativních, normativních a interních kritérií TÜV SÜD aplikovatelných na daný typ zařízení. Detailní závěry šetření jsou uvedeny v technické zprávě, která je vydána společně s inspekčním certifikátem.

V naprosté většině případů bylo komplexní technické posouzení dané elektrárny vykonáno naposledy v průběhu její výstavby či nejpozději v období, kdy byla elektrárna připojována do distribuční sítě. Mnohdy tedy před několika lety a veškerý dozor je pouze na úrovni nasmlouvané údržby. Nezávislé a komplexní posouzení aktuálního technického stavu fotovoltaické elektrárny, která je již nějakou dobu v provozu, tak dosud chybělo, říká Michal Svrček z TÜV SÜD.

Certifikát elektrárny nejen posiluje pozici jejího provozovatele, ale především dává jednoznačné potvrzení bezvadnosti jejího technického stavu a generované produkce. Technická zpráva k certifikátu zároveň napomáhá efektivně plánovat údržbu a v předstihu identifikuje případná riziková místa v oblasti nosných konstrukcí či elektrické a technologické části elektrárny.

Pro další informace kontaktujte kompetenční centrum pro region CEE v Praze:
E-mail: pv-cee@tuev-sued.com
Tel: 844 888 783

Praha 2. července 2012.


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 
Reklama