Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plán ERÚ zastavit podporu obnovitelných zdrojů vyvolal kritiku

Středeční oznámení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o záměru od roku 2014 zastavit podporu veškerých obnovitelných zdrojů energie vyvolalo vlnu nevole mezi zástupci sektoru, zemědělci i ekology.

Plán naopak uvítal Svaz průmyslu a dopravy a další skupiny zastupující velké podniky, kterým podpora obnovitelných zdrojů zvyšuje náklady na energie.

Podle asociací podnikatelů v sektoru obnovitelných zdrojů předsedkyně ERÚ Alena Vitásková svým plánem překračuje kompetence nezávislého regulátora. "Neexistuje žádné zákonné zmocnění, podle kterého by ERÚ mohl rozhodnout o zastavení podpory obnovitelných zdrojů energie," uvedly asociace. Vitásková uvedla, že pro své opatření chystá ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu úpravy legislativy.

Zastavení podpory se má týkat nových zdrojů uvedených do provozu od roku 2014. Na dříve zprovozněné zdroje se vztahovat nebude. Při zastavení podpory v roce 2014 by spotřebitelé podle ERÚ v příštích 20 až 30 letech mohli na nákladech za energii ušetřit stovky miliard korun. Zástupci sektoru obnovitelných zdrojů ale tvrdí, že ERÚ ve své kalkulaci nebere v úvahu klesající náklady na tyto technologie a přínosy obnovitelných zdrojů pro hospodářský růst.

"Agrární komora nemá problém se zastavením některých podpor, ale podle mého názoru nic není černobílé a musí se rozlišovat," uvedl šéf Agrární komory Jan Veleba, podle něhož je v Česku v provozu 266 bioplynových stanic. Podle akčního plánu, který schválila vláda, by v roce 2020 mělo v zemi být celkem 742 bioplynových stanic o instalovaném výkonu 500 MW. "Národní akční plán by měl být splněn," řekl Veleba.

Bioplynové stanice mohou podle Veleby představovat využití až pro jeden milion hektarů zemědělské půdy, která nemá využití pro potravinářské či krmné účely. Zároveň vytvářejí pracovní příležitosti na venkově, podporují skomírající živočišnou výrobu, protože potřebují ke svému chodu odpady z ní. Za příklad státu s masivní podporou odvětví uvedl sousední Německo, kde je podle něj již 6000 bioplynových stanic.

"Vitásková chce paušálně stopnout velké i malé projekty, drahé i levné projekty, špatné i chytré projekty. Prostě všechno. Před pár dny tvrdila, že solární elektrárny na střechách by 'měly být a měly mít podporu', ale teď je chce škrtnout také," uvedl Martin Mikeska z Hnutí Duha.

Ekologové argumentují tím, že sluneční a větrné elektrárny pomáhají snížit závislost Česka na uhlí. Podle Aliance pro energetickou soběstačnost zneužívá ERÚ v argumentaci proti obnovitelným zdrojům jejich cenu. "Například náklady na distribuci představují největší platbu na faktuře za elektřinu, u domácností šplhá až ke 40 procentům. Podíl platby za obnovitelné zdroje se pohybuje okolo deseti procent," uvedla aliance.

Podle České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) by bylo zastavení podpory legitimní ve chvíli, kdy obnovitelné zdroje budou ekonomicky soběstačné a budou vydělávat bez dotací. Podle propočtů CZEPHO by to u solárních elektráren mohlo být kolem roku 2017. Předtím je však podle ní zastavení podpory ekonomicky nezodpovědné. Jan Rovenský z Greenpeace také upozornil, že náklady spojené s ničením životního prostředí uhelnými elektrárnami jsou mnohem vyšší než náklady Česka na obnovitelné zdroje.

Plán ERÚ naopak vítají velké podniky, kterým dotace pro obnovitelné zdroje zvyšují náklady na energie. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje se podpora obnovitelných zdrojů dostala pro podniky na mez únosnosti. "Pozastavení podpory obnovitelných zdrojů a přehodnocení cílů v oblasti produkce energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 považujeme za nezbytné řešení, pokud chceme zachovat alespoň minimální konkurenceschopnost českého průmyslu," dodal ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák.

Ekologové vyzvali Klause, aby odvolal Vitáskovou

Ekologické organizace dnes poslaly otevřený dopis prezidentovi Václavu Klausovi, aby odvolal předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou. Nelíbí se jim její přístup k obnovitelným zdrojům energie. Vitásková tento týden oznámila, že ERÚ plánuje od roku 2014 zastavit finanční podporu obnovitelných zdrojů.

Výzvu prezidentovi poslaly ekologické Sdružení Calla, Centrum pro dopravu a energetiku a Aliance pro energetickou soběstačnost. Tvrdí, že Vitásková v čele ERÚ překračuje svém kompetence vymezené legislativou. Na tiskové konferenci v týdnu Vitásková uvedla, že další dlouhodobá finanční podpora obnovitelných zdrojů není nutná mimo jiné kvůli tomu, že ČR již příští rok splní svůj závazek EU vyrábět 13,5 procenta spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. "Jde o elektřinu, teplo i motorová paliva. Předsedkyně Vitásková soustavně redukuje debatu o plnění českého závazku pouze na elektřinu," namítají ekologové.

Vitásková uvedla, že zrušením podpory obnovitelných zdrojů spotřebitelé v příštích letech ušetří stovky miliard korun. Tvrdí, že stávající podpora obnovitelných zdrojů je za hranicí ekonomických možností České republiky. Obnovitelné zdroje jako ekonomicky neúnosné kritizuje také Klaus.

Ekologům se nelíbí, že Vitásková a Klaus jsou v kritice obnovitelných zdrojů zajedno. "Energetický regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky. Mediální vystoupení předsedkyně Vitáskové po schůzkách s Václavem Klausem budí podezření právě na rozpor s tímto požadavkem zákona," uvedli.

Vitásková v únoru po setkání s Klausem řekla, že obnovitelné zdroje budou ČR jen letos stát přes 38 miliard korun a její úřad se bude snažit růst těchto nákladů omezit. Vitásková nastoupila do čela ERÚ v loňském roce. Její funkční období je šestileté. Podle nového zákona jmenuje šéfa ERÚ prezident na návrh vlády.

 
 
Reklama