Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Alternativní energetika na veletrhu AMPER 2014

Ostrovní elektrárny, obnovitelné zdroje, akumulace a energetická efektivnost

První den veletrhu AMPER 2014 proběhly celkem tři semináře, které se nějakým způsobem vztahovaly k energetické efektivnosti, využití obnovitelných zdrojů nebo energetické soběstačnosti respektive nezávislosti, obecně k perspektivám energetiky.

Přímo na uvedené téma byl zaměřen seminář OFF GRID 2014, který pořádala společnost B.I.D. Services. O něco později začal v sousedním sále seminář CESTY K MODERNIZACI MĚST A OBCÍ aneb Jak využít moderní techniky a nové trendy, který pořádala společnost IRMO. Paralelně probíhal i seminář PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILITY IV – Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014, pořádaný společností FCC Public.

OFF GRID 2014

Podle vyjádření Vojtěcha Zelenky z pořádající organizace prosazování alternativních řešení někdy připomíná boj Davida s Goliášem. Člověk se však díky vlastnímu zdroji stává alespoň částečně svobodným a nezávislým (závislost na dodávkách energetických surovin z často problémových regionů je přitom téma, jehož řešení se EU dlouhodobě věnuje, pozn. red.). V souvislost se stále častěji prezentovanými obavami z blackoutu je možno vyzdvihnout zásadní výhodu ostrovních a hybridních systémů – nejsou závislé na elektrizační soustavě, takže v případě blackoutu nadále dodávají elektřinu a při vhodném dimenzování mohou pokrýt alespoň základní spotřebu domácnosti.

V první části semináře nejdříve Richard Habrych probral výhody a nevýhody net meteringu. Přednáška tematicky z velké části kopírovala obsah článku Jak funguje net metering. Jako zajímavost uvedl, že v Dánsku byl zrušen net metering po několika měsících pro vysoký zájem domácností. Důvodem je vysoká kupní síla domácností a zároveň vysoké ceny elektřiny.

Obrázek: Z prezentace Pavla Šimona
Obrázek: Z prezentace Pavla Šimona
 

Následně Pavel Šimon seznámil posluchače s legislativou na Slovensku, kde si vlastník malé fotovoltaické elektrárny nebo jiného obnovitelného zdroje (do 3,68 kW) může vybrat, zda při větší administrativní zátěži požádá o podporu prostřednictvím doplatku k ceně elektřiny dodané do distribuční soustavy, nebo se připojí mnohem jednodušeji, ale bez nároku na podporu, kdy je mu za dodanou elektřinu proplácena pouze cena elektřiny ke krytí ztrát. V případě poskytnutí dotace není na doplatek nárok.

Obrázek: Hybridní fotovoltaický systém
Obrázek: Hybridní fotovoltaický systém
 

V následujících dvou prezentacích se Robert Mořkovský a Martin Kolařík věnovali problematice instalace a provozování ostrovních a hybridních systémů z více praktického hlediska. Obecně není doporučováno odpojení od sítě, protože alternativy jsou v současnosti obvykle dražší. Jsou však nabízeny systémy s akumulátory, které umožňují překlenout výpadek dodávek elektřiny z distribuční soustavy v délce, která závisí na kapacitě akumulátorů a případném omezení spotřeby.

Obrázek: Schéma fotovoltaického ohřevu teplé vody
Obrázek: Schéma fotovoltaického ohřevu teplé vody
 

Ve druhé části nejdříve Tomáš Bičák seznámil posluchače s výhodami mikrokogenerace, možnostmi podpory a návrhem s ohledem na maximální využití vstupní energie. Mikrokogenerace je zařazena mezi podporované zdroje, přičemž na rozdíl od obnovitelných zdrojů podpora nebyla k 1. 1. 2014 zrušena. Následně Karel Otýs a Filip Procházka prezentovali praktické zkušenosti provozovatelů ostrovních systémů.

Perspektivy elektromobility

Elektromobily jsou v energetických koncepcích s vysokým podílem obnovitelných zdrojů (OZE) uvažovány jako jedna z možností pro využití elektřiny v době jejího nadbytku z neregulovaných zdrojů – větru a fotovoltaiky (viz například článek Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky). Elektromobily jsou rovněž jednou z možností, jak zvýšit podíl OZE v dopravě v souladu s Národním akčním plánem pro OZE.

Rozvoj elektromobility je však dosud pomalejší, než by pro toto využití bylo třeba. V České republice je v současnosti v provozu pouze 9 elektrobusů, 40 nákladních a 260 osobních automobilů a 1400 elektrických motocyklů (kromě elektrokol, pozn. red.). Optimistický může být loňský přírůstek počtu osobních elektromobilů, který dosáhl 40 %.

Zajímavý je vývoj v oblasti akumulace elektřiny. Firma Tesla Motors před lety oznámila, že pro nové vozy použije akumulátory obdobného typu, jaké jsou používány v noteboocích. Jedná se o lithiové akumulátory velikosti 18650, s nimiž se firmě ve spolupráci s výrobci těchto akumulátorů (Panasonic, Samsung, Sanyo) podařilo dosáhnout kapacity 300 Wh/kg, přičemž do dvou let jsou slibovány kapacity ještě o 10 až 20 % vyšší.

Obrázek: Akumulátorová sada Tesla Motors
Obrázek: Akumulátorová sada Tesla Motors
 

Poznámka redakce: uvedená koncepce je zřejmě výhodná z hlediska hmotnosti, což je parametr u elektromobilů velmi významný. Otázka však je, zda toto řešení je schopno konkurovat konvenčním akumulátorům ve stacionárním použití (viz článek Náklady na akumulaci elektřiny v sekundárních článcích).

Cesty k modernizaci měst a obcí

Seminář byl primárně zaměřen na nabídku služeb pro obce. Z hlediska energetické efektivnosti byly zajímavé prezentace osvětlovacích zdrojů na bázi LED, které již z hlediska účinnosti přeměny elektřiny na světlo v řadě aplikací úspěšně konkurují konvenčním světelným zdrojům. Mezi jejich výhody patří mimo jiné snadnější regulovatelnost světelného toku jak z hlediska výkonu, tak z hlediska jeho směrování. Tím se výrazně zvyšují možnosti úspor energie, ale často i investiční náklady i v případě, kdy samotná osvětlovací tělesa jsou dražší, než konvenční alternativy.

Obrázek: Změna způsobu provozování elektrizační soustavy
Obrázek: Změna způsobu provozování elektrizační soustavy
 

Na rozdíl od semináře OFF GRID, kde byly prezentovány zdroje energie pro jednotlivé rodinné domy, zde Karel Kuchta prezentoval výhody kogeneračních zdrojů umožňujících pokrýt energetické potřeby celé obce nebo města. Kogenerační jednotky na bioplyn nebo zemní plyn mohou za optimálních podmínek využít až 95 % energie v palivu. Mohou být provozovány energetickými družstvy nebo přímo obcemi a ve spojení například s obnovitelnými zdroji v energeticky soběstačných budovách by se mohly stát základem pro energeticky soběstačnou lokální distribuční soustavu.

 
 
Reklama