Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Certifikační kurz EU-CERT.HP

Asociace pro využití tepelných čerpadel vyhlašuje pro rok 2011 Certifikační kurz EU-CERT.HP, který se bude konat ve Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36g.

Kurz je ve dvou částech vždy po třech dnech. Je to celkem šest dnů přednášek a praktické výuky.

část 1:
 1. čtvrtek 7. dubna 2011
 2. pátek 8. dubna 2011
 3. sobota 9. dubna 2011
část 2:
 1. čtvrtek 28. dubna 2011
 2. pátek 29. dubna 2011
 3. sobota 30. dubna 2011

Zahájení: první i druhé části vždy ve čtvrtek v 10.00 hod.
Ukončení: vždy v sobotu odpoledne.

Přednášená témata dle doporučené předlohy Evropské asociace TČ (EHPA):

 1. Marketing
 2. Náklady na TČ
 3. TČ a životní prostředí
 4. Primární okruhy a geologie
 5. Energeticky efektivní budovy
 6. Technické detaily
 7. Distribuce tepla
 8. Zdroje tepla
 9. Regulace
 10. Montážní místo
 11. Instalace
 12. Elektrozařízení
 13. Záruční podmínky
 14. Údržba a servis
 15. Poruchy

Cena kurzu včetně skript a stravy je: 9.000,- Kč pro členy AVTČ, 13 000,- Kč pro nečleny Asociace, 9 000,- Kč pro školy.

Na základě závěrečného písemného testu, ověření praktických znalostí a ústní zkoušky obdrží úspěšní absolventi „EUROCERTIFIKÁT PRO MONTÁŽ, OPRAVY A SERVIS TČ“ platný v zemích EU.

Termín závěrečné zkoušky, která se uskuteční v Praze na ČVUT, bude stanoven dodatečně.

Ve škole je zajištěno ubytování a stravování. Ubytování cca 350 až 500,- Kč za noc (hradí účastník).

Závazná přihláška je k vyplnění na www.avtc.cz.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků je limitován doporučujeme odeslat závazné přihlášky co nejdříve.
Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...

 
 
Reklama