Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Biouhelná technologie – projekt E2BEBIS

Stalo se samozřejmostí, že se aktivně podílíme na zlepšování životního prostředí a hledáme nové ekologické způsoby, jak zabránit změnám klimatu, snížit emise skleníkových plynů a snížit využívání fosilních paliv.

Logo E2BEBIS

Projekt E2BEBIS Enviromental and Economic Benefit from Biochar clusters in the Central area (překl. Ekologické a ekonomické výhody biouhelných klastrů v centrální oblasti), který byl zahájen v červnu 2013, řeší právě jeden z nových přístupů, a to tvorbu a aplikaci biouhlí do půdy. Využíváním biouhelné technologie lze zlepšit vlastnosti půdy, ale taktéž bezpečně uložit velké množství uhlíku zachyceného fotosyntézou z ovzduší. Při současné výrobě biouhlí a elektrické energie je biouhelná technologie ekologicky, ale i ekonomicky zajímavá.

Výzkum amazonských černých půd a výsledky praxe a výzkumu v Asii vyústily v návrh začít biouhlí využívat jako složku vhodnou pro přidávání do půdy také v evropských zemích. Proto je třeba rozvinout biouhelné postupy a testovat je na různých půdách v různých oblastech. Zároveň je třeba hledat cestu, jak výrobu biouhlí podchytit technologicky a zajistit logisticky zásobování palivy. Nadnárodní odborná spolupráce se zapojením lokálních technologů, zemědělců, podniků a s podporou veřejných institucí poskytne zázemí pro řešení biouhelného hospodaření v průmyslovém měřítku a přijetí biouhelné technologie v Evropě.

Tato technologie je založena na pyrolýzním nízkoteplotním procesu. Během procesu pyrolýzy je zahřívána biomasa bez přítomnosti vzduchu. Produktem tohoto procesu je biouhlí (z angl. biochar). Biouhlí se liší od běžného uhlí obsahem živin. Biouhlí obsahuje téměř stejné množství živin jako původní biomasa a ty se navíc v půdě uvolňují pomalu, nevyplavují se. Při pyrolýze se zároveň uvolňuje bioenergie. Z jednotky energie investované během životního cyklu různých postupů výroby biouhlí se získá 2 až 7 jednotek bioenergie. Vhodným nastavením podmínek procesu pyrolýzy pak lze ovlivnit podíly biouhlí, směsi hořlavých plynů a kondenzátů (plynné a kapalné palivo), aby co nejlépe odpovídaly potřebě.

Mezinárodní řešitelský tým připravuje webové stránky (www.e2bebis.eu), na kterých budou postupně uveřejněny základní informace o projektu a biouhlí. Na webových stránkách budou k dispozici také výstupy z praktických zkušeností s využitím biouhelné technologie, materiály nebo odkazy na materiály vztahující se k nejnovějším vědeckým poznatkům a technickým informacím o biouhlí. Součástí stránek bude rovněž diskusní fórum. Zájemci tak budou mít možnost o nových poznatcích komunikovat s řešitelským týmem a zároveň budou mít možnost se prostřednictvím webového rozhraní přihlásit a zapojit se do řešení projektu aktivně.

Více můžete také sledovat na serveru Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, které je jedním z osmi řešitelů projektu.

Případné dotazy Vám rádi zodpovědí členové českého řešitelského týmu Doc.Dr.Ing. Tadeáš Ochodek a Ing. Jan Koloničný, Ph.D.

Projekt realizovaný v letech 2012–2014 je podporován Evropským fondem regionálního rozvoje a z rozpočtu České republiky v Operačním programu Central Europe.

Logo Logo Logo
 
 
Reklama