Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Úspory
Archiv článků od 30.8.2010 do 15.4.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

15.4.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V rámci veletrhu IBF v Brně proběhl kulatý stůl Transformace českého stavebnictví k energeticky úsporným budovám. Špičky v oboru energetické náročnosti budov společně formulovaly memorandum, jehož cílem je podpořit transpozici směrnice 2010/31/EU (EPBD II) do českých předpisů. Zazněly i nejaktuálnější informace o termínech novelizace vyhlášky 148/2007 Sb. a výsledcích posledního projednávání revize požadavkové normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

14.3.2011
Ing. Ondřej ŠIKULA, Ph.D., Ing. Jiří Šíma

Článek navazuje na předchozí publikace autorů zabývající se možností využití odpadního vzduchu z klimatizovaných budov. Tento vzduch je ještě před vypuštěním do exteriéru využit pro odvod kondenzačního tepla zdroje chladu pracujícího na principu parního kompresorového chlazení. Tento vzduch je navíc dále ochlazován v adiabatické pračce vzduchu, což snižuje jeho teplotu. To umožní snížit kondenzační teplotu zdroje chladu, čímž se zvyšuje chladící faktor.

9.3.2011
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE

Také je vám líto vyhodit 20 let staré spotřebiče, protože ještě fungují, a raději si je vozíte na chatu? Jen zvýšené náklady za spotřebu elektřiny 20 let staré kombinované chladničky se však mohou nasčítat až na 2400,- Kč/rok (sazba D02d).

7.3.2011
Bc. Stanislav Němec, Jiří Kalina, Regulus spol. s r.o.

Příspěvek popisuje problematiku spojení solárních tepelných soustav s kotli na spalování biomasy - typově a teplotně odlišných zdrojů tepelné energie - do funkčního celku soustavy vytápění. Detailněji se pak věnuje doporučeným zapojením těchto soustav, požadavkům na typ a objem akumulačních nádrží, dále zpřehledňuje požadavky na měření a regulaci otopných soustav s těmito zdroji tepelné energie.

21.2.2011
Bc. Stanislav Němec, Ing. Michal Broum, REGULUS spol. s r. o.

Solární soustavy s dlouhodobou nebo sezónní akumulací se především v zahraničí stávají běžnou součástí pokročilých úsporných otopných soustav, zejména v rámci ekologických projektů nízkoenergetických staveb, solárních sídlišť, komerčních budov či různých výzkumných projektů. Několikaleté provozy těchto soustav a data nashromážděná z těchto aplikací ukazují na jejich reálný potenciál využití v běžné praxi.

30.1.2011
Roman Adam, Asociace hydroenergetiků ČR

Hydropotenciál není vyčerpán ani zdaleka. V předválečné republice bylo v českých zemích v provozu 10.000 vodních děl, zatím co dnes to není ani 20 %. Je pravdou, že velká jejich část byla do výkonu dnešních 100 kW, ale tento hydropotenciál, nebo alespoň větší část, se nikam neztratila a existuje.

solární kolektory tzb-info
24.1.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Pro porovnání výkonnosti různých typů solárních kolektorů s různými charakteristickými křivkami účinnosti a křivkami modifikátoru úhlu dopadu byly vybrány reálné kolektory různého konstrukčního typu a v různé kvalitě jak optické tak tepelné v jaké jsou dostupné na trhu.

3.12.2010
VELUX Česká republika, s.r.o.

Na západ od Vídně byl otevřen Sluneční dům (Sunlighthouse) – v pořadí třetí stavba v rámci celoevropského projektu VELUX Model Home 2020 postavená na principu aktivního domu. Sluneční dům nabízí zdravé vnitřní prostředí a uživatelský komfort, je energeticky efektivní a ohleduplný k životnímu prostředí.

26.10.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V pátek 29. 10. oficiálně skončí pro rok 2010 příjem žádostí Zelená úsporám. Banky přestaly přijímat žádosti již v pondělí 25. 10. 2010. V následujících čtyřech dnech budou krajská pracoviště fondu přijímat již jen kompletní žádosti a projektovou dokumentaci k posouzení správnosti.

17.10.2010
Bronislav Bechník

V předmluvě k promítání filmu jeho autor Carl A. Fechner uvedl, že řadu let natáčel filmy s ekologickou tematikou pro různé evropské televize. Když se zabýval ekologií, došel logicky k závěru, že je třeba se věnovat energetice. Konečný impuls pro natočení tohoto filmu přišel, když Hermann Scheer vydal svou knihu Energetická soběstačnost.

12.10.2010
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Energoklastr, ČVUT a CVVI uspořádali ve dnech od 13. do 17. září 2010 v Praze workshop a konferenci Advanced HVAC Control 2010 na téma pokročilé řízení systémů vytápění, větrání a klimatizace. Poslechněte si nejzajímavější přednášky z konference.

11.10.2010
Miroslav Purkert, Jiří Beranovský, Karel Srdečný, Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Lucie Šancová, Ing. Jan Antonín

Článek pojednává o zajímavých možnostech instalace fotovoltaických systémů na panelových domech. Můžete se dozvědět vzájemné porovnání jednotlivých variant a výčet jejich předností, nevýhod a problémů se kterými se můžeme při instalaci fotovoltaiky setkat a na které bychom si při jejich realizaci měli dát pozor.

5.10.2010
Jan Blažíček

Článek se vrací k semináři pořádanému společností SEVEn, na kterém byly prezentovány možnosti využití metody EPC (Energy Performance Contracting) v projektech zaměřených na energetické úspory. Kromě informací popisujících principy a možnosti využití EPC bylo představeno několik realizací z praxe.

4.10.2010
kolektiv autorů, spolupráce Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Článek pojednává o solárních soustavách na panelových domech, o jejich účinnostech, energetických parametrech, o jejich architektonické integraci do objektu. V článku se dále dočtete o zajímavých aplikacích solárních kolektorů a o příkladech jejich umístění na objektu. Článek také přináší informace o realizaci solární soustavy na objektu SŠt Zelený pruh v Praze 4.

21.9.2010
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka

Už Vás nebaví neustálé přikládání nebo vysoké platby za plyn a elektřinu? Je nejvyšší čas na změnu. Moderní kvalitní tepelná čerpadla s invertorem jsou zajisté v dnešní době chytrou volbou a zajímavou alternativou k uvedeným zastaralým metodám vytápění. Vždyť šetří zhruba 70 % nákladů na vytápění a návratnost investice je zpravidla 3-7 let.

16.9.2010

Významným krokem k energetickým úsporám a uplatňování obnovitelných zdrojů je používání fototermických slunečních kolektorů, které slouží k přípravě teplé vody nebo přitápění. Zašli jsme tedy do společnosti Regulus, abychom se na podrobnosti zeptali uznávaného odborníka na solární systémy a další obnovitelné zdroje, Ing. Pavla Dufka.

30.8.2010
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.

Ohřev teplé vody pomocí solárních kolektorů je typickým příkladem využití sluneční energie. Připočteme-li skutečnost, že moderní systémy nabízí možnost dohřevu pomocí elektrické topné jednotky nebo výměníku kotlem, získáváme ideální systém pro celoroční ohřev teplé vody, který dokáže ušetřit až 70 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody. Slunce Vám totiž fakturu nikdy nepošle.

30.8.2010
Ing. Tereza Žemlová, Ing. Ivo Jiříček, CSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Přebytky tepla získané při spalování biomasy lze ukládat do zásobníku tepla. Kromě klasického teplonosného média - vody - může nádrž obsahovat materiály s fázovou přeměnou - tzv. Phase Change Materials (PCM´s). Tyto látky pracují na principu akumulace / uvolňování fyzického a latentního tepla. Změnou skupenství materiál teplo pojme a následně při reverzním fázovém přechodu uvolní.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama